mandag 26. januar 2015

Fordummende nyhetsmorgen

NRK2 er vanligvis mer interessant å høre på enn den svært politisk korrekte og stort sett overfladiske NRK1-kanalen hva nyhets- og aktualitetsprogrammer angår.
Ikke slik under Nyhetsmorgen i dag, mandag 26. januar. Ett innslag tok for seg valgresultatet i Hellas, det ytterst venstreradikale partiet Syriza seier og konsekvensene for landet og forholdet til EU.
   De to debattantene Bjørnar Moxnes, leder i partiet Rødt, som før het RV og enda tidligere AKP (ml), og Fremskrittspartiets medlem i finanskomiteen, Gjermund Hagesæter, kom med hvert sitt syn på den greske tragedien og utvekslet deretter meninger.

Retorikk-knep
Det vil si, Moxnes brukte de gamle retorikk-knepene med å valse ned den annen part gjennom avbrytelser, beskyldninger og en prateflink marxistisk analyse som nærmest var til å le av, mens Hagesæter tålmodig og nøkternt forklarte hvordan grekerne er kommet opp i det uføret man befinner seg. En tafatt programleder mistet kontrollen ganske snart og lot Moxnes dure i vei. Lytterne fikk lite, om noe, utbytte av meningsutvekslingen. Et fullstendig mislykket programinnslag.
   Ifølge Rødt-lederen var selvfølgelig EU, «storbankene» og den øverste makteliten i Europa ansvarlig for den økonomiske og sosiale krisen i landet, og det var klart at nå var det høyst rettferdig at Syriza brøt alle avtaler om tilbakebetaling av gjeld og at EU sørger for sanering, pluss «økonomiske stimulanser» i form av gammeldagse Keynes-teorier. Moxnes er sosiolog (selvsagt), og har skrevet masteroppgaven «Med makt i bagasjen. En analyse av politikerelitens yrkesmobilitet». Hagesæter er både jurist og bedriftsøkonom.
   Sistnevnte minnet om (helt korrekt) at grekerne gjennom flere tiår (faktisk helt fra Andreas Papandreos dager) har levd over evne, latt statlig eierskap og byråkrati svulme opp uten økonomisk bærekraft og innført et korrumpert styresett med et gjennomført korrupt samfunnsmaskineri som resultat.

Munnhuggeri
Men det hele utviklet seg til munnhuggeri etter sterke utfall og hinsides påstander fra en skråsikker og bombastisk Moxnes. Hagesæter hadde ikke sjangs til å fullføre sine argumentrekker og refleksjoner, historiske faktapåvisninger og forklaringer på dagens situasjon. Særlig ble han overdøvet når han prøvde å påpeke at den nødvendige kuttpolitikken er i ferd med å gi resultater og at ledigheten så vidt er begynt å gå ned.
   Hva skal vi andre si som har fulgt rimelig godt med i krisen i Hellas? Når det gjelder forklaringer, er jeg helt på linje med Hagesæter. Hva angår valgresultatet, var den en katastrofe. Det beste hadde vært om Syriza hadde fått rent flertall i nasjonalforsamlingen og dermed blitt eneansvarlig for utviklingen videre, tatt konfrontasjonen med trojkaen og alene forsøke seg på det håpløse prosjektet med å reforhandle og sanere statsgjeld så det monner. 
   Jeg spår at Syriza kommer til å svikte sine velgere og fortsette kuttlinjen når realitetene går opp for demagogen Alexis Tspiras. Han vil ikke kunne oppfylle mer enn en brøkdel av brageløftene. Velgerne har gitt ham «tillit» i desperasjon, sinne og fortvilelse. «Prøve noe nytt».

   Og den som baserer seg på å bli opplyst av NRK, er like klok – eller dum.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar