onsdag 16. april 2014

Når kommer turen til Norge?

Ingen må tro at det som skjer i Ukraina ikke kan spre seg til norske nærområder. Akkurat nå har Putin hendene fulle med å erobre Øst-Ukraina og andre utsatte land (Moldova, Georgia) - og tolke de vestlige reaksjonene for å tilpasse takten. Men dagens Russland har militære ressurser nok til å slå til på flere fronter samtidig, og propaganda-apparatet har forlengst forberedt desinformasjonskampanjer pluss cyber-angrep. Den russiske opinionen, lett påvirkelig gjennom kontrollerte, ensrettede medier, er i løpet av de siste årene, og spesielt fra 2013, blitt bearbeidet til å tro at Russland "ble lurt" under delelinjeforhandlingene med Norge i 2010.
   "Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake?" lød overskriftene i russiske aviser i fjor. Påstanden gikk ut på at enorme fiskefelt var "avgitt" til Norge gjennom avtalen som Putins kaffekoker på KGB- kontoret i St. Petersburg, Dmitrij Medvedev, undertegnet på vegne av Russland. Fiskeriministeriet og myndighetene i Nordvest-Russland har hele tiden vært imot delelinjeavtalen, og ha siden drevet en intens kampanje gjennom russiske aviser for å påvirke de sentrale beslutningstagerne i Moskva til omkamp.
   Det vil si: Det er de 2.000 byråkratene rundt Putin i Kreml som påvirkes. Putin selv er isolert og et lett bytte for den informasjonen og de argumentene som når frem til ham. I en atmosfære av opphisset  nasjonalisme som nå råder i landet, er det bare et spørsmål om tid før Putin begynner å presse Norge i nord.
   I de russiske avisene der Barentshavet står høyt på dagsordenen, har Putin fått oppskriften, et helt 10-punktsprogram, for hvordan Moder Russland skal gjenerobre de territoriene som gikk tapt til Norge ved delelinjeavtalen av 2010. Avtalen blir forøvrig fremstilt som et "forræderi", nøyaktig slik russiske medier omtalte Krustsjovs overføring av Krim til Ukraina på 50-tallet.
   For dem som ikke vet det: Putin deler alle mennesker han omgås eller kommer i berøring med, inn i to grupper - fiender og forrædere. Forrædere forakter han mest, fiender kan han til dels tolerere. De russiske avisene som har startet stormen mot Norge og delelinjen i Barentshavet, oppfordrer nå Putin til å "rydde opp" i det sølet som Medvedev har etterlatt seg.
   Realiteten er at Norge avga større ressurser enn landet behøvde i fiskerioverenskomsten av 1975, da den felles norsk-sovjetiske fiskerikommisjonen ble opprettet. Man ble enige om at fiskebestanden skulle deles 50-50, til tross for at mest fisk befinner seg i de norske havområdene.