Om meg


Jeg er medlem av bystyret i Sandefjord og Helse- og sosialutvalget der. I forrige valgperiode (2011-15) var jeg medlem av fylkestinget i Vestfold og hovedutvalg for kultur og helse. Jeg vil med denne bloggen kommentere aktuelle spørsmål og temaer i samfunnsdebatten både lokalt, i fylket og på landsplan. Det kan nok tenkes at jeg vil ha en mening om utenrikspolitiske saker også.
Min Google + profil inneholder flere detaljer om meg. Du kan også lese om meg på Wikipedia.
Yrkesbakgrunnen er redaktør og journalist, nå frilanser. Jeg har jobbet i NRK Radio på Marienlyst, i bladet Norges Forsvar og i Sandefjords Blad.
Av utdannelse er jeg cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fagene norsk, historie og kunsthistorie mellomfag, engelsk som hovedfag.
Jeg har også gått Forsvarets Høgskoles hovedkurs (ett år).
Jeg har vært medlem av Høyre i snart 60 år og vil kommentere samfunnsspørsmål ut fra et moderat, liberalkonservativt og verdiorientert ståsted. Er medlem av Den norske Kirke og styremedlem i Sandefjord Kirkeakademi.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar