Om meg


Jeg har vært medlem av kommunestyret i Sandefjord siden 2011 og nå (2019-23) representant i hovedutvalg for Helse Sosial og Omsorg. I de første fire årene var jeg medlem av hovedutvalg for Skole og barnehage. Mellom 2015 og 2017 var jeg med i HSO-utvalget, deretter medlem av Næringsutvalget til 2019. I valgperioden 2011-15 var jeg i tillegg medlem av fylkestinget i Vestfold og hovedutvalg for kultur og folkehelse. Jeg vil med denne bloggen kommentere aktuelle spørsmål og temaer i samfunnsdebatten både lokalt, i fylket og på landsplan. Det kan nok tenkes at jeg vil ha en mening om utenrikspolitiske saker også. Bloggen er personlig, og jeg skriver som fri og uavhengig samfunnsdebattant.
Min Google + profil inneholder flere detaljer om meg. Du kan også lese om meg på Wikipedia.
Yrkesbakgrunnen er redaktør og journalist, nå frilanser. Jeg har jobbet i NRK Radio på Marienlyst, i bladet Norges Forsvar (redaktør i 10 år) og i Sandefjords Blad.
Av utdannelse er jeg cand.philol. fra Universitetet i Oslo med fagene norsk, historie og kunsthistorie mellomfag, engelsk som hovedfag.
Jeg har også gått Forsvarets Høgskoles hovedkurs (ett år).
Jeg har vært medlem av Høyre i 63 år og vil kommentere samfunnsspørsmål ut fra et moderat, liberalkonservativt og verdiorientert ståsted. Er medlem av Den norske Kirke og i en tiårs periode styremedlem i Sandefjord Kirkeakademi. For tiden er jeg nestleder i Europabevegelsen i Vestfold og Telemark, og sekretær i Scottish Norwegian Connection, en vennskapsforening og dokumentasjonssenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar