mandag 28. mars 2016

Hva om vi tenkte og agerte litt positivt?

NRK Dagsrevyen mandag 28. mars, annen påskedag: Et innslag refser både Arbeiderpartiet og Høyre i forbindelse med deres programarbeid frem mot stortingsvalget i 2017. Det opplyses at de to tunge partiene, hovedmotstanderne i norsk politikk, har håndplukket i alt 112 personer som skal tenke ut og komme med forslag til partienes valgprogram. Ut over det har begge oppfordret sine partimedlemmer og velgere til å komme med innspill. Programprosessen er bred, omfattende og inkluderende.
I stedet for å rose, eller ihvertfall omtale programprosessen på en nøytral måte, velger Dagsrevyens medarbeidere i velkjent stil å kritisere, nærmest henge ut, kjernegruppen som deltar i utarbeidelsen av programmene. For tenk: Antall innvandrere som er trukket direkte inn i prosessen, er under fem prosent av de 112! Fy for skam! Både talskvinnen for Arbeiderpartiet og talsmannen for Høyre forsvarer og forklarer sammensetningen på en god måte. Det gjør ikke inntrykk på NRK Dagsrevyen. Der trekker man inn en representant for noe som kaller seg «Organisasjonen mot offentlig diskriminering». Talspersonen spiller selvsagt på lag med Dagsrevyen vinkling og feller «dommen» over Arbeiderpartiet og Høyre.
Hvem er de?
Om noen gidder, kan de gå «Organisasjonen mot offentlig diskriminering» nærmere etter i sømmene, sjekke medlemstallet og hvem som står bak, hvem som sitter i ledelsen og hvor disse hører hjemme i det partipolitiske og ideologiske bildet. Hvor representativ er denne «organisasjonen»? Hvilken innflytelse har de på NRK?
Dagsrevyens redaksjon og program-medarbeidere er sikkert fornøyd med innslaget. Jeg skal ikke gå nærmere inn på deres motiver, som sikkert er redelige nok. Vi har alle vennet oss til de konkrete og praktiske utslagene av «Watergate-syndromet», det at ingen myndigheter, autoriteter, politikere, hele det demokratiske systemet vårt er til å stole på. Alt skal mistenkeliggjøres, refses og tråkkes på.
Tenk om...
Tenk om profesjonelle journalister av og til, en og annen gang, kunne anrette noe positivt og folkeopplysende når de dekker de politiske partienes programprosesser? Tenk om vi kunne få noen innslag der man presenterer politikkens hensikt og mål, arbeids- og beslutningsprosesser, konkrete saker og standpunkter på noen sentrale områder? Rett og slett heie på alle de politikerne våre, på lokalplan og riksnivå, som jobber skjorta av seg for å skape et bedre samfunn, noen i valgperiode etter valgperiode. Som delvis ofrer et yrke eller profesjon, dels familieliv, for å bygge samfunnet?
Bygger politikerforakt
Politikerforakten er til stede, gjør seg gjeldende og er omtalt som et «problem». Men noen må gjøre denne jobben, gi avkall på fritid, hobbyer og interesser for å forsøke å hamre ut løsninger på alvorlige samfunnsproblemer og fremtidens utfordringer.
Hele dagsrevyinnslaget var i det hele tatt en merkelig konstruksjon, med uklar bakgrunn og uten noe egentlig formål. Vi får ikke vite hva de 112 holder på med, bare at «det er mindre enn fem prosent innvandrere blant dem». Dypt diskriminerende, altså.

Så kan man riste på hodet, trekke på skuldrene og tro at kritikk mot denne slags nyhetsreportasjer blir tatt alvorlig, analysert og evaluert i etterkant. Det skjer neppe.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar