søndag 20. mars 2016

Når ord betyr noe, litt annerledes

Dagsavisen palmelørdag: "Fisken er fellesskapets ressurs". Å, ja? Tilhører ikke fisken de som trekker den opp av havet? De som fører den i land og de som bearbeider den for markedet og forbrukerne?
Når sosialister (de kaller seg gjerne sosialdemokrater nå - som betyr å arbeide for et sosialistisk samfunn med demokratiske midler) - taler med våte øyne om "fellesskapet", da mener de ikke individer i frivillig samarbeid. De mener "staten", det politiske fellesskapet på toppen av pyramiden og da helst styrt av arbeiderpartifolk. Ovenfra og ned.
Sammenhengen denne gang er at regjeringen har foreslått endringer i kyst- og fiskeripolitikken. Fiskeriministeren har foreslått en kommisjon som skal granske fiskernes leveringsplikt, bearbeidingsplikten i land, og aktivitetsplikten. Som ventet går det reform- og innovasjonsvegrende Arbeiderpartiet mot enhver endring, som de er helt eller delvis imot alle reformer foreslått av Solbergregjeringen.
Hva som er så samfunnsskadelig med at store trålere skal ha leveringsplikt i fylker i stedet for utpekte lokalsamfunn, vil kommisjonen finne ut av. Det er greit. De fleste endringer har minus- og plussider. En avveining må til.
Men det er interessant å se hva ordene betyr for arbeiderpartifolk. Utgangspunktet er altså at fisken er "fellesskapets", og at det er staten som på vegne av dette fellesskapet skal dele godene ut langs hele kysten, til "de verdiskapende lokalsamfunnene". Får de ikke førsterett til fisken, da blir det ikke verdiskaping - akkurat der hvor staten ønsker den skal foregå. Uansett leveringsavstander, god eller dårlig økonomi for trålerne og andre negative utslag.
Fiskeriminister Per Sandberg har virkelig fått noe å bryne seg på, akkurat som Sylvi Listhaug fikk problemer med å gjennomføre en hel ny landbrukspolitikk. Hun klarte likevel å komme et godt stykke på vei. Jeg tipper Sandberg vil klare å oppnå en god del i kommisjonens kjølvann. Ting tar tid i Norge.
Regjeringen kommer imidlertid den nordnorske befolkningen i møte og gir håp om en forsterket og utvidet økonomisk hverdag på et annet område: I siste statsråd før påske la den til rette for økt oljeaktivitet i nord ved utvidelse av det forhåndsdefinerte leteområdet på norsk sokkel. Konsesjonsrunden for de geologisk best kjente delene av den norske kontinentalsokkelen - såkalt TFO 2016. 32 av blokkene gjelder Barentshavet, 24 Norskehavet. Tildelingen vil helt klart ha betydning for sysselsetting i nordlige landsdeler. Mens vi venter på en frigjøring av områder sør for den reelle iskanten, og utenfor andre omstridte områder. Arbeiderpartiet vil la to tredjedeler av oljen bli liggende urørt på havbunnen. Solbergregjeringen ønsker å følge en stabil og forutsigbar oljepolitikk. Den er bra for det globale miljøet og gif håp om mer verdiskaping og flere arbeidsplasser i vår nordlige landsdel.
Denne siste blokkutlysingen ville aldri ha kommet med en rødgrønn regjering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar