lørdag 26. mars 2016

Ikke helt vellykket, nei

Av og til synes jeg synd på yrkeskolleger i NRK. De er under press, både tidsmessig (som alle andre journalister), det stilles strenge krav til yrkesetikk, til korrekt informasjon, en gjenkjennelig virkelighetsbeskrivelse og man må gi akt på NRKs spesielle regler som almenkringkaster. Innholdet i programmene skal vise balanse, mangfold, allsidighet, uavhengighet og bære preg av alle de andre honnørordene som løftes opp med jevne mellomrom.
Den spesielle atmosfæren i kantina kan også anta form av et slags press. "Alle" vet å vite at mange reportere er litt "vridd" mot venstre. ARK sitter igjen i veggene. Har du sluppet høyresiden til i for stor grad i et debattprogram, får du kjeft fra nabobordet. Tilsvarende klapp på skulderen om en riktig sammensetning av debattanter, rikssynsere og påstått nøytrale "forskere" har påført den blå-blå regjeringen noen saftige spark.
Selv fikk jeg gang som radioreporter (syv år på Marienlyst på 1970-tallet) skriftlig kritikk fra den daværende Arbeidsgiverforeningen om at Hoelseth var for venstrevridd i en radioserie om forslaget til bedriftsdemokrati. Halfdan Hegtun leste opp innholdet i mitt nærvær, smilte og la brevet i skrivebordskuffen. Han hadde lyttet til sendingene og visste at jeg noen år før hadde vært formann, som det het, i Oslo Unge Høyre.
Denne påsken hadde Dagsrevyen et innslag om "skulk" i den videregående skolen. Er en elev borte fra timene i mer enn 10 prosent av undervisningen uten gyldig grunn, kan skolen nekte å sette karakter i faget. Slike hull i CVen vil en senere arbeidsgiver merke seg, og hullet kan få betydning for opptak til høyere studier. Den nye regelen har bred støtte både politisk og i skolesamfunnet. Tillitsvalgte i elevorganisasjonene er skeptiske, selvsagt, men regjeringen har fått mye ros for initiativet.
Egentlig er det selvsagt at elever må finne seg i å være til stede i undervisningen for at lærere skal ha et grunnlag for å evaluere kunnskaper og innsats og deretter sette en karakter. De med gyldig fraværsgrunn omfattes altså ikke av 10-prosent-kravet (egentlig er 10 prosent alt for mye, spør du meg).
Men hvordan ble saken dekket i Dagsrevyen? Jo, siden det er vanskelig å få en skulker til å stå fram offentlig, valgte man å bruke en kvinnelig elev som protesterte heftig mot kravet om 90 prosent oppmøte. Hun hadde visst selv vært nedfor en tid, og orket ikke psykisk å gå på skolen. Det måtte da den slemme kunnskapsministeren forstå? En lærer fulgte opp og snakket varmt om nødvendigheten av tett og personlig oppfølging som alternativ til det nye regelverket fra høsten av.
Fadesen Dagsrevyen gjorde, besto i å benytte en deltager i innslaget som ikke var omfattet av regelen. Hun som sto frem , ville være unntatt. Unntakene gjelder både fysisk og psykisk helse.
Kunnskapsministeren satte tingene på plass i en kort kommentar og forklarte sammenhengen med unntaksregelen.
Innslaget var nok et eksempel på en vridd reportasje og dekning av et aktuelt og viktig tema i skolen. Problemet er at for mange elever rett o slett ikke gidder å møte opp til undervisningen - sannsynligvis i fag de ikke liker eller krever for mye arbeidsinnsats.
Honnør til regjeringen og Kunnskapsdepartementet som tar tak i problemene og gjøre noe med det.
Men jeg ser for meg at den ansvarlige for innslaget får klapp på skulderen av kolleger som synes det var bra at den blå-blå regjeringen får seg et spark på skinnleggen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar