mandag 21. mars 2016

Den faktiske tilstanden i Russland

To reportasjer i Aftenposten de siste dagene gir oss en viss innsikt i hvordan tilstanden faktisk er i Putins Russland: Reportasjen fra Kadettskole nr. 5 i Moskva der barn fra 14 år utdannes til en karriere i den russiske sikkerhetstjenesten FSB (tidligere KGB), og intervjuet med Svetlana Medvedeva som blir nektet å seile som kaptein fordi hun er kvinne. I Russland er det 456 jobber som kvinner ikke får ha ifølge Presidentdirektiv nr. 162. Begrunnelsen er at harde jobber kan svekke kvinners mulighet til å føde barn.
Vanligvis tenker vi på Russland som et relativt moderne, sivilisert og opplyst land. Men virkeligheten er en annen: Russerne, og spesielt under dagens autoritære, for ikke å si diktatoriske regime, er besatt av troen på militære trusler utenfra. De mener å være "innringet" av fiendene i NATO som når som helst kan komme til å angripe og okkupere Moder Russland. Derfor mener myndigheter og folk flest at de må motvirke skumle konspirasjoner og spionasje gjennom overvåkning, personkontroll og ensrettet propaganda i medier. Og hemmelig politi overalt. Propagandaen og mediepresset er så sterkt at folk faktisk tror på sprøytet. Alle organisasjoner som mottar økonomisk eller moralsk støtte fra utlandet, er "utenlandske agenter".
Presidentdirektiv 162 har en viss logikk, selv om det er basert på et falsk vitenskapelig og rasjonelt grunnlag: Russernes livsstil, helsetilstand og syn på det å få flere barn i ekteskap gjør at det blir stadig færre russere i et flerkulturelt, etnisk sammensatt samfunn (da mener jeg føderasjonen som Putin og Moskva styrer). Gjennomsnittlig levealder for den jevne russer er på vei ned, mens den øker eller er høyere i andre sammenlignbare, relativt "siviliserte" land. En hovedårsak er at det russiske er blant verdens aller mest forfyllede folk med et alkoholkonsum som ligger så høyt at reproduksjonsevnen er svekket. Problemet ble erkjent både under sovjetregimet og av dagens myndigheter. Men kampen mot alkoholismen og trøstedrikkingen ser ikke ut til å lykkes til tross for store kampanjer og restriksjoner.
Virkeligheten er at russerne er et gjennomgående fattig folk, spesielt på landsbygda og i regioner langt fra Moskva, der en ufattelig rikdom er konsentrert. Oligarkstyret rundt Putin svekker det økonomiske systemet, korrupsjonen omfatter alt og alle, og selv en sterk vekst i middelstanden kan ikke rokke ved helhetsbildet.
Myten om "det innringede og truede" Russland gjør at Putin kan ruste opp de militære styrkene på bekostning av bedre kår for den jevne russer. Han kan appellere til solidaritet med regimet under henvisning til ytre trusler. Nå har han imidlertid store problemer: den lave oljeprisen svekker økonomi og budsjetter, reduserer valutareserver og til og med truer gullbeholdningen. Tilbaketrekningen fra Syria forteller mye om den økonomiske krisen. Den militære støtten til opprørerne i Ukraina koster, det samme gjør den sterke militære opprustningen.
I en slik situasjon kan en diktator og usikre, pressede oligarker bli farlige, også for randstater og naboland.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar