tirsdag 22. mars 2016

Kan Brussel hende her?

Selvsagt kan terroren ramme Norge. Det skjedde i 2011, men fra annet hold, med utgangspunkt i en annen ideologi (like brutal, like umenneskelig, like usivilisert). Politiets sikkerhetstjeneste PST har likevel gang på gang konkludert sine sikkerhetsanalyser med at terrorfaren i Norge har sitt arnested i islamismen, jihadismen med alle sine forgreninger, celler og "stater" - i Midtøsten og Det fjerne Østen (som Indonesia).
Etter Paris måtte bare Brussel bli neste. Det som skjedde der i dag var helt logisk, nærmest forventet, sier etterretningstjenestene og ekspertene nå. Det første hintet fikk vi for et par dager siden under arrestasjonen i Maalbeek-distriktet i den belgiske hovedstaden. Under husundersøkelser i bydelen etter aksjonen var stemningen blant befolkningen amper, og "det ble gjort klart at politiet ikke var velkommen". Dette er situasjonen i et nøtteskall: I denne forstaden er befolkningen overveiende muslimske innvandrere, flyktninger og asylsøkere. Her gjelder knapt belgiske lover, nasjonens ordensmakt er uønsket. Her ønsker befolkningen nærmest å styre seg selv. Noe i likhet med Marseilles.
Mange innbiller seg at manglende integrering alltid  er "vår skyld", at det ikke er satt inn tilstrekkelig med "tiltak", ikke brukt nok penger, ikke satt inn nok sosionomer. Sannheten mange steder i Europa nå er at innvandrergrupper, som regel muslimer, rett og slett ikke vil integreres. De krever egne lover (sharia), egen kleskode, egen religion, egen kultur og tradisjoner, og lojalitetsbånd til hjemlandet i de ghettolignende bydelene hvor de har konsentrert seg. Noe av dette er uproblematisk. I Europa ønsker vi religionsfrihet og retten til å være annerledes. Her skal individene kunne foreta personlige valg for sine liv. . Men ikke når vertslandets egne demokratiske og menneskerettslige verdier blir avvist og folk ikke ønsker å følge belgisk lov, som i dette tilfellet.
Blant de europeiske mindre landene er det Belgia som har avgitt flest IS-krigere, rundt 500. En del av dem er vendt tilbake til Belgia og utgjør en økende terrorfare. Landet har i en årrekke åpnet seg for muslimske innvandrere og flyktninger, vært åpen for familiegjenforening, osv. Helt i sansvar med Europas liberale og humanitære tradisjoner. Nøyaktig slik vi har gjort i Norge de siste årene.
Vi har faktisk mange mennesker i vårt land, både politikere, mediefolk, kulturarbeidere og rettslærde som ønsker å åpne slusene for alle som ønsker å komme til Norge. Det såkalte flyktningforliket i Stortinget i fjor høst blir nå systematisk undergravd og definert bort. "Alle" partiene sier de ønsker innstramning i flyktningestrømmen, men det er bare i munnen og på papiret. Noen av partiene bryter forliket rett og slett ved å nekte regjeringen og innvandrings- og integreringsministeren de midlene som trengs for å oppfylle forliket, for å gjennomføre tilstramningen i praksis.
Samtidig er det stor motstand, fra de samme politikerne, partiene og mediefolket, mot å gi PST nye hjemler og fullmakter, de som er nødvendig for å bryte gjennom terroristenes kommunikasjonssystemer. Den dagen kan komme da nordmenn angrer dypt på akkurat det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar