søndag 17. august 2014

Sjefen i klasserommet

Midt oppe i en tilspisset streikesituasjon har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen endelig kommet lærerne til unnsetning og skaffer det verktøyet lærere og rektorer trenger når det gjelder å opprettholde et godt læringsmiljø i klasserommene.
Både Høyre og Røe Isaksen har vært inne på noe lignende før og har lovet et initiativ, men nå er det kommet et mye klarere og mer konkret utspill. Tidligere kunnskapsminister Kristin Halvorsen lovte noe av det samme, men ingenting skjedde i de åtte rødgrønne årene.
   Dagens kunnskapsminister tar rett og slett et oppgjør med det Høyre har kalt den rødgrønne «koseskolen». Jeg legger til: «frukt- og grønt-skolen». Nå rundt skolestart har rødgrønne politikere vært sendt ut i mediene for igjen å markedsføre gratis frukt og grønnsaker til mer eller mindre takknemlige og sultne elever. Det er en avledningsmanøver for å få fokus bort fra de mer sentrale oppgavene og utfordringene i norsk skole.
Som kunnskapsministeren fra Høyre minner om: Det er læreren som skal være sjefen i klasserommet, og læreren må gis den tillit og respekt som er nødvendig for å kunne styre denne arbeidsplassen på en god måte.

Etterlyst lenge
De som jobber i skolen har lenge etterlyst de verktøyene de har behov for når de skal opprettholde et godt læringsmiljø. Dette rydder Røe Isaksen opp i nå. Fravær, forsentkomming og utenomfaglig PC- og mobilbruk er over tid blitt et økende problem ved mange skoler. Samtidig har det vært høyst uklart, spesielt for den enkelte lærer, hvilke sanksjoner de kan bruke for å motarbeide tendensene til utglidning.
   Kunnskapsministeren er helt klar på at et godt læringsmiljø er helt avgjørende. Det skal ikke herske tvil – hverken hos elever, lærere eller skoleledere – om hvilke følger for eksempel forsentkomming eller uro i klassen skal få. Han setter inn tiltak og strammer opp koseskolen til å bli det skolehverdagen er ment å være, en læringsarena.
   Det betyr at læreren skal kunne låse døren til klasserommet og kreve at elever som kommer for sent må melde seg til administrasjonen for å forklare forsentkommingen.
Læreren skal videre kunne pålegge elever som lager uro og bråk både bortvisning og gjensitting. Gjensitting må selvsagt ha et fornuftig innhold, som for eksempel ekstraoppgaver.

Fravær og forsentkomming
Læreren skal også kunne inndra mobiler, iPader og PCer dersom elevene ikke følger beskjeder om å legge slike bort. Kunnskapsministeren nevner som eksempel at de skolene som ønsker det, kan fastsette at alle mobiltelefoner skal leveres inn ved skoledagens start, og gis tilbake til elevene på slutten av dagen.
   Og endelig: Skolene skal fra neste år igjen kunne sette et tak for udokumentert fravær før det blir umulig å gi karakter. Den rødgrønne regjeringen fjernet adgangen til dette.
   Det er på høy tid at disse endringene kommer og blir effektuert. Etter mitt syn bør regelverket være universelt for hele skole-Norge og ikke være opptil den enkelte skole. Men selvsagt skal regelverket tas inn i den enkelte skoles reglement. Det vil føre til at «like tilfelle blir behandlet likt». I dag er det alt for mange slappe lærere som opptrer illojalt overfor kolleger som ønsker et fast sett husregler i klasserommet.

   Læreren skal være sjefen. Klasserommet er en arbeidsplass og en læringsarena, og da bør visse elementære regler gjelde for oppførsel, konsentrasjon og faglig innsats.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar