tirsdag 11. juli 2017

NRK deltar i valgkampen

"Klassekampen" har gjort grovarbeidet for NRK, som nå forsyner sine seere og lyttere med gammelt nytt om det norske forsvarets tilstand - før vedtakene om 2017-budsjettet og før beslutningene rundt langtidsplanen for forsvaret ble gjort. I går kveld, mandag 10. juli, lot Dagsrevyen som om man på egen hånd hadde kommet over en "hemmelig rapport" (du verden, så flinke vi er). I dagens 08:00 nyhetssending på radio bekrefter oppleseren at opplysningene var fra 2016. En rapport som noen har lekket til mediene for å øve press på beslutningsdeltagerne på Stortinget.
   Innholdet var ikke noe nytt hverken i denne eller i de åpne, offisielle rapportene. Det var helt i tråd med det bildet forsvarssjefen selv ga regjering og nasjonalforsamling. Men nå er NRK begynt å lekke de gamle detaljene, systematisk og med én tilsynelatende baktanke: Svekke de ansvarliges omdømme, svartmale situasjonen, snakke forsvaret ned.
   Situasjonsbeskrivelsen er altså noe i retning av snøen som falt ifjor. Men senere har vi opplevd et taktskifte i forsvarsbevilgninger og beredskap, som NRK unnlater å nevne. 160 milliarder kroner ekstra til investeringer og drift de nærmeste årene. Vedtak om at Norge skal oppfylle NATO-forpliktelsen om 2,0 prosent av BNP til forsvar. Bestillinger gjort av moderne kampfly, overvåkningsfly, ubåter, missilforsvar og mye annet. Marinen seiler mer enn på mange år. Landforsvaret i nord er styrket vesentlig. Det er gjort avtale om at amerikanske marinesoldater øver i Norge på kontinuerlig basis. Forsvaret får tilført moderne materiell i alle forsvars- og våpengrener.
   "Den hemmelige rapporten" omtalte HV denne gang. HV og Hærens fremtid er under utredning, og det som hittil er kommet av opplysninger rundt arbeidet, tyder på at nedbyggingen av landmakten vil bli stanset. Flere vernepliktige skal innkalles. En mer enhetlig ledelse av hær og heimevern kan komme. Ja, det øves for lite. Ikke alle avdelinger er kampklare på kort varsel. Her må noe gjørers, cog det gjøres.
   På en sykkeltur til hytta på Ble i juni, kom jeg borti en HV-øvelse i Kongsberg. Stoppet og pratet med en av deltagerne og mønstret utstyret han og medsoldatene hadde. Det var på topp, ihvertfall i sammenligning med det undertegnede opplevde på nært hold under store divisjons- og brigadeøvelser på Østlandet på 80- og 90-tallet. Den jeg snakket mest med, var motivert og klar for innsats. Jeg ønsker HV lykke til med landutredningen.
   Vårt forsvar er fortsatt svakt, ingen tvil om det. Mye gjenstår før forsvaret har en overvåkning, beredskap, dybde, utholdenhet og mobiliseringsevne som kreves. Samtidig bør vi huske at det aldri har vært meningen at Norge skal stå alene mot en overmektig motstander. Vi er medlemmer i NATO, og artikkel 5 gjelder. Det forsvaret vårt må være i stand til, er å forsvare flyplassene og forhåndslagringen og sørge for at de som kommer til unnsetning, kan operere i norsk terreng og under norske arktiske forhold.
   NRK snakker forsvaret ned. Vi vil neppe få se reportasjer om fremskritt, styrking og forbedringer. Til det er det for mange av medarbeiderne som har et annet syn på forsvaret og NATO enn flertallet av befolkningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar