mandag 10. juli 2017

Når uhøfligheten tar overhånd

Under NRK Dagsrevyen i kveld (mandag) viste «statskringkastingen» seg fra sin verste side. Ikke på grunn av det skjønnsomme utvalget av innslag. Flere saker var ikke dagsaktuelle (det er ferieavvikling også på Marienlyst), men åpenbart forberedt lagervare. En «hemmelig rapport» skulle avsløre at det står elendig til med forsvarets utholdenhet, utstyr og beredskap. For lang mobiliseringstid osv, osv. Rapporten er nok ikke laget de aller siste dagene, men har vært en del av Forsvarssjefens analyse, utredning og forslag som Stortinget tok stilling til for flere måneder siden. Med det resultat at vår nasjonalforsamling har økt forsvarsbevilgningene kraftig i forhold til tidligere tider. I henhold til den vedtatte langtidsplanen økes forsvarsbudsjettet med 160 milliarder kroner, toprosent-målet er lagt til grunn for budsjettveksten, og de årlige forsvarsbudsjettene har dessuten vært økt hvert eneste år siden 2013.
   Vårt forsvar er bedre rustet nå enn for fire år siden.

Forsvaret gjenreises
Vi vet at den nåværende regjeringen har jobbet systematisk med å gjenreise forsvaret etter mange års forsømmelser og bevisste nedbygging – og har fått et bredt flertall på Stortinget for den nye politikken. Gjennom hele 1990-tallet og de første 14 årene av vårt årtusen trodde naive politikere fra flere partier at freden i Europa var sikret for evig tid. Vi kunne senke beredskapen til et absolutt minimumsnivå. Nå er trenden snudd, særlig etter Russlands anneksjon av Krim og Putins fordekte krig ved stedfortreder i Ukraina.
   Det interessante, noen vil si det sjokkerende, ved innslaget om den «hemmelige rapporten» var NRK-medarbeiderens intervju med forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Hun var invitert til studio for å kommentere rapporten, men kom knapt til orde før programlederen avbrøt henne. Det gjorde hun gang på gang. Forsvarsministerens svar ble derfor tidvis usammenhengende og bare halvveis substansielt. Eriksen Søreide ble rett og slett nektet å forklare ting i sammenheng. Hun ble stanset og «hakket opp» på en utilbørlig og uhøflig måte av en svært aggressiv og selvbevisst intervjuer.

Imponert over statsråden
Nå er Ine Eriksen Søreide en klok og erfaren statsråd, og hun fikk da meddelt seerne noen hovedpoenger likevel. Jeg er imponert over at hun bevarte roen. Selv ville jeg ha forlatt studio. For dette er typisk for enkelte NRK-reportere som skal herse med og «leke» med intervjuobjekter, vise hvor «flinke» de er. Etter først å ha bedt de inviterte om å bruke tid og forberedelser til å møte i studio, slippes de knapt til. Menneskelig sett er dette manglende folkeskikk. Det er ikke en profesjonell opptreden. Et profesjonelt laget innslag ville ha sørget for balanse, allsidighet og god folkeopplysning. Det var ikke tilfellet her.

Får nok støtte
Intervjueren vil i ettertid få full ryggdekning av vaktsjef, kringkastingssjef og klapp på skulderen i NRK-kantina. Slik er atmosfæren, stemningen og holdningen på Marienlyst. Hensikten med innslaget var ikke å opplyse det norske folk om den faktiske tilstanden til forsvaret vårt. Den tabloide beskrivelsen av «den hemmelige rapporten» var jo nettopp det som fikk våre folkevalgte til å sørge for ekstrabevilgninger og forbedringer innen forsvaret. Det er slike analyser og konklusjoner som fikk fart på politikerne. Det er gjort noe etter elendighetsbeskrivelsen i rapporten. I stedet fikk seerne inntrykk av at tilstanden nærmest er forverret – selv etter vedtatt langtidsplan og formidable økninger i budsjett og beredskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar