tirsdag 25. juli 2017

Når A-pressen ikke trykker sant

For et par dager siden sto en notis i Dagsavisen, med NTB og Norsk Studentorganisasjon som kilde. Det er sikkert avisen som har satt overskriften, til og med i form av sitat: «85 prosent uten bolig». Saken dreier seg om studentboliger. Legg merke til at redaksjonen ikke presiserer dette i tittelen. Leserne får inntrykk av at 85 prosent av studentene nærmest står i fare for å bo på gata eller i telt. De er jo «uten bolig».
Dette tøvet er selvsagt en av de mange små og store fordreininger i valgkampen, de lure halvsannhetene: De aller fleste studenter i Norge benytter seg av det private utleiemarkedet, både i hovedstaden og på de andre studiestedene landet rundt. En undersøkelse blant studentene skal visstnok vise at en av fire – 25 prosent - ønsker å bo i en studentbolig (statlig finansiert og fordelt av studiestedene), mens 75 prosent synes at en privat hybel er greit. Altså er det et sprik mellom 15 prosent og 25 prosent. Det er dette gapet Solbergregjeringen jobber systematisk med å innskrenke.
For å fylle ut hele bildet, kunne NTB og Dagsavisen ha minnet om at Solbergregjeringen har gitt bygging av studentboliger et historisk løft. I 2016 ble det for eksempel gitt finansielt tilsagn om tilskudd til 2.200 hybelenheter over hele landet. Det samme tallet ble Solbergregjeringen og samarbeidspartiene enig om for 2015. Dette er et nivå som er dobbelt så høyt som under den rødgrønne regjeringen 2005-2013. Da ble det i snitt bevilget midler til i underkant av 1.000 studentboliger i året.

For 2017 er tilsagn til nye studentboliger økt ytterligere – til 2.500. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen uttaler: - Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieleiligheter i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig. Jeg er glad for at regjeringen og samarbeidspartiene fortsetter satsningen på studentboliger.
   Vi kommer til å oppleve flere slike "lure" titler og oppslag i mediene i valgkampen. Da er det viktig å balansere det inntrykket de samme medier (i særklasse Amedia-avisene) forsøker å påvirke oss med. Ved å søke de borgerlige partienes egne hjemmesider, slå opp www.regjeringen.no og ellers søke sosiale medier og google frem til andre kilder.
   Vi kan ikke stole på dem vi tidligere kunne stole på.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar