lørdag 21. mars 2015

Anundsen gjør en god jobb

Justisminister Anders Anundsen har gjort en forbilledlig innsats på sine ansvarsområder som medlem av Erna Solbers regjering. Han er utsatt for krasse partipolitiske og taktiske angrep, hatske beskyldninger og uprofesjonell kampanjejournalistikk i så godt som alle medier, men står fast i stormangrepene, er tydelig og krystallklar i sine uttalelser - fra en trygg, saklig plattform.
   Først og fremst bør alle kritikere og halvstuderte statsvitere sjekke sine almenkunnskaper (om de finnes) om norske regjeringer og statsråders stilling: En statsråd driver ikke en egen politikk på vegne av seg selv eller det partiet vedkommende representerer i en koalisjonsregjering: Han eller hun setter ut i livet regjeringens politikk. Den godkjennes i regjeringskonferanser og med Kongen i statsråd og er nedfelt i samarbeidsavtaler og regjeringserklæringer.

Langt over støvleskaftene
Saken om «asylbarna» er gått langt over støvleskaftene, eller rett til himmels om man vil, og har overhodet ikke den dimensjonen man gjør den til i form av tillit eller mistillit til statsråden. Kontrollkommiteen bedriver taktikkeri og er et ledd i ordinær opposisjonsstrev.
   For det første dreier det seg ikke om «asylbarna», men om barnas foreldre som har jukset, løyet eller nektet å samarbeide om retur selv når det er godtgjort at de slett ikke har noe beskyttelsesbehov, men er økonomiske eventyrere som gjerne vil ha en bit av den norske velferden. De opptar plassen til andre som virkelig har et behov for beskyttelse og et fristed i Norge.

Fortgang i avgjørelser
For det andre er det i avtalen mellom Venstre, KrF og regjeringspartiene et hovedpunkt at saksbehandlingen for utsendelse av grunnløse asylsøkere (med eller uten barn) skal prioriteres, altså selve saksbehandlingen. Det skulle gå fortgang i avgjørelsene om utsendelse, inntil et justert regelverk var på plass. Inntil et nytt regelverk er utarbeidet gjelder selvsagt det eksisterende, det som de rødgrønne partiene etterlot seg, og som var minst like restriktiv.
   Derfor hadde etter min mening justisdepartementet og politiet helt greie fullmakter til å prioritere og forsere utsendelse av grunnløse asylsøkere – med eller uten barn. Barnas beste er å være sammen med sine foreldre uansett hvor de bor og lever i verden. Og jeg vil legge til: Nesten uansett hvor lenge de har bodd i landet.

Tømte lageret
En annen situasjon ville oppstå den dagen regelverket var blitt endret, i favør av KrFs og Venstres tåredryppende og ettergivende standpunkter. Og regelverket ble endret like før jul. Men på det tidspunktet hadde (heldigvis) politi og utlendingsenhet kommet godt i gang med å «tømme lageret», ikke minst fordi bedre returavtaler var inngått med enkelte land.
   Midt oppe i den heftigste støyen rundt «asylbarna» ble det hevdet at politiets utlendingsenhet hadde prioritert utsendelse av asylsøkere med barn fremfor utvisning av kriminelle. Det var løgn. Tallene på utviste kriminelle og folk uten lovlig opphold ble offentliggjort denne uken: Aldri har så mange kriminelle utlendinger blitt kontrollert og utvist av Oslo-politiet. Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold var heller ikke i tvil om hva årsaken er: 30 millioner «ferske» kroner og 32 nye politistillinger øremerket til operativt arbeid på utlendingsfeltet. Derfor kunne mange kriminelle utvises parallelt med hjemsendelse av grunnløse asylsøkere.

Langt flere utvist
I de siste fire månedene ifjor opprettet Oslo politidistrikt utvisningssak mot 834 utenlandske statsborgere, enten på grunn av begått kriminalitet eller fordi de manglet arbeids- og oppholdstillatelse. Tilsvarende tall for samme periode i 2013 var 464. Satsingen på utvisning av kriminelle som startert etter sommeren ifjor, ga umiddelbart resultater.
   En god del av de utviste utlendingene er multikriminelle og opererer i de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum der de driver med narkotikaomsetning, eller er involvert i vinningsforbrytelser (tyveri, innbrudd) og svart arbeid, hvitvasking og organisert kriminalitet.
   Ekstrabevilgningen fra 2014 er videreført i år. Vi kan derfor vente en like intens kamp mot kriminelle utlendinger dette året. Med et antall utvisninger som ligger godt over hva de rødgrønne klarte å få til. Dette er ikke å prioritere «kriminelle fremfor asylbarna». Det er to parallele spor som begge er like viktige.

Politireform m.m.

Når man så legger til det grundige arbeidet Anundsen og hans departement har uført i forbindelse med bl.a. politireformen, og hans effektive innsats på flere andre felter, får ihvertfall undertegnede et bilde av en svært dyktig statsråd. Han fortjener takk og lykke til i fortsettelsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar