onsdag 28. august 2013

Om å bagatellisere beredskap

Det er en farlig risikosport statsminister Stoltenberg bedriver når han i Dagsrevyen onsdag bagatelliserer den rykende ferske politiundersøkelsen om beredskap. Syv av ti blant flere tusen spurte politifolk svarer at de ikke føler beredskapen er blitt bedre etter 22. juli. Her snakker vi om folk i «førstelinjetjenesten» mot terror og kriminalitet, de som skal ta støyten om terrorangrep igjen skulle ramme Norge.
   Jens Stoltenberg svarer nedlatende om en «web-basert» undersøkelse som han åpenbart ikke tar alvorlig. Han svarer ikke på Dagsrevyens spørsmål, men hevder hårdnakket at alt er blitt så mye bedre: Helikoptertjeneste, avtale med Forsvaret m.m. Og så har det vært holdt møter om beredskap i regjeringen og med ledelsen i noen direktorater.
   Dette holder ikke. Den absolutt viktigste oppgaven for en regjering er å beskytte befolkningen mot terrorister og kriminelle. Når ikke engang de som skal være vårt skjold og verge tror at oppgaven kan løses bedre enn for to år siden – hva skal alle vi andre tro?

Det er noe fundamentalt galt med denne regjeringens manglende besluttsomhet og gjennomføringsevne. Det produseres utredninger, planer og lister over mål og gode hensikter. Men lite skjer i praksis. Sånn kan vi ikke ha det lenger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar