søndag 25. august 2013

De maser og maser

De rødgrønne maser og maser om at velgerne har krav på å få vite hvilke borgerlige partier som skal gå i regjering sammen etter valget 9. september. Feil. Det er helt normalt og vanlig i europeiske land at partier som kan tenke seg å danne regjering sammen, venter til valgresultatet er klart. Det vil si: Vise respekt for velgernes dom.
   La dem mase.
   Alle vet at der foreligger ulike alternativer for regjeringsdannelse. Høyre og Erna Solberg inviterer til en firepartiregjering. Venstre og KrF er i utgangspunktet skeptisk til å sitte ved samme bord som Fremskrittspartiet i statsråd og ønsker seg en regjering der de to pluss Høyre går sammen. Feilslutning. Fremskrittspartiet støtter ikke en regjering der de selv ikke er med.

Alle vil ha Høyre
Men alle ønsker å være sammen med Høyre. Det betyr at alle de velgerne – og det er et flertall i folket – som ønsker en borgerlig regjering, bør stemme Høyre denne gang og hoppe over de partiene som skaper problemer.
   Det er hverken usikkert eller uklart om hva som skjer etter en borgerlig seier: Da blir det en borgerlig regjering. Alle fire borgerlige partier lover det og har sagt det.
   Bare la de rødgrønne mase.
   Det er p o l i t i k k e n den nye regjeringen fører, som er det vesentlige. Og den politikken blir slik de fire partiene blir enig om, uavhengig av hvilke partier som danner r e g j e r i n g. Erna Solberg ser lenger enn de første hundre dagene, lenger enn til 2015 og 2017. Med Høyre som kjerne i en borgerlig regjering vil det bli laget en politisk avtale med de partiene som eventuelt velger å stå utenfor statsrådssalen i starten, om et f e l l e s program. Alle fire vil få hjertesaker og symbolsaker med i det programmet.

Best med alle fire
Husker dere ikke hva som skjedde i 1981? Kåre Willoch dannet en Høyre-regjering alene mellom 1981 og 1983. Han førte en så moderat og inkluderende borgerlig politikk at Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ikke hadde problemer med å gå inn i regjeringen etter kommunevalget i 1983. Dette kan godt bli en løsning etter 9. september. Men best vil det være om alle fire delte ansvaret fra starten.
   De rødgrønne, og særlig Arbeiderpartiet, er frustrerte over at Høyre jevnt og trutt og systematisk i denne valgkampen har fortalt velgerne hvilke verdier partiet står for, hvilke standpunkter det har, hvilket program det går til valg på. Høyre kommuniserer med velgerne, i respekt for velgerfolket og demokratiet. Arbeiderpartiet har ikke fått anledning til å sette premissene for debatten. De premissene går ut på skremselspropaganda, demagogisk agitasjon og til dels ren løgn. Høyre diskuterer ikke på et slikt grunnlag.

   La dem mase.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar