søndag 2. november 2014

Mange vil få skattelettelser

Noen har gjort et poeng av, som Aftenposten (sosialdemokrati light) at de aller fleste skatteytere ikke får noen glede av reduksjonen i formuesskatten. De ser helt bort fra at formuesskatten er en diskriminerende skatt som bare rammer norske bedrifter, ikke deres utenlandske konkurrenter.
   Alle som er opptatt av robuste norske arbeidsplasser, burde i stedet gi regjeringen ros for å ta fatt i problemet. De rødgrønne ikke bare lot være å gjøre noe med det i åtte år, de skjerpet skatten vesentlig og økte utfordringene for bedriftene.
Reduksjonen i, og på sikt full avskaffelse av, den særnorske skatten på norske bedrifters arbeidskapital, gir også følgende resultat: Rundt 313.000 personer får i gjennomsnitt 8.700 kroner i skattelette. I tillegg får 275.000 alderspensjonister med formue nedsatt skatt med ca 5.300 kroner hver.

Gjeld, formue og skatt
De som ikke har formue, får selvsagt ikke redusert skatt. I dag. Men husk: Grunnen til at mange ikke betaler formuesskatt, er at de har lav eller ingen formue – de har lånegjeld. Og de aller, aller fleste nordmenn med formue, har det i form av boligen sin. Et surt opptjent formuesgode som eierne har betalt renter og avdrag på gjennom flere tiår. Så fort de er gjeldfrie, er statens klo ute etter dem i form av formuesskatten.
   Vi har i dette landet hundretusener av boligeiere med vanlige gjennomsnittslønninger som spinker og sparer og avstår fra forbruk for å betale banken det den har krav på. Med den borgerlige regjeringens kutt i formuesskatt, og til slutt (forhåpentlig) full avskaffelse, trenger de ikke frykte skatteskjerpelser i fremtiden, når husgjelda er betalt. I virkeligheten er det ikke bare snakk om skattelettelser for bedrifter og nær 600.000 skattebetalere – vi må legge til de hundretusener som i fremtiden slipper å bli beskattet.

Vil møte skattesmell
Dersom Arbeiderpartiet, SV og særlig Kristelig Folkeparti klarer å stoppe skattelettelsene, vil svært mange skattebetalere – som regel når de nærmer seg pensjonsalderen – dunke hodet i skatteveggen. Jo mer av boliggjelden som er nedbetalt, desto større er risikoen for en skattesmell. Rettferdig?
   Arbeiderpartiet, SV og KrF – alle høyskatte- og utgiftspartier – har et annet motiv for å stanse skattelettelsene: Ved å «nulle ut» den nedsatte formuesskatten kan disse partiene lettere «veksle inn» det de måtte forhindre av skattereduksjoner, med større bevilgninger til egne hjertesaker og særformål – som å pøse på med mer uhjelp, slippe flere flyktninger og asylsøkere inn i landet, motarbeide arbeidslinjen og i stedet gi flere anledning til å NAVe (gi så store trygdebeløp og sosialhjelpssatser at det ikke lønner seg å jobbe).

Blir tvunget til å kutte


For når formuesskatten er borte eller sterkt redusert, må de samme partiene begynne å kutte i deler av statsbudsjettet for å få plass til egne prioriteringer (gitt at de mener det de sier om ikke å bruke flere oljepenger). Det er en smertelig prosess, for uansett hvor de blir tvunget til å kutte, vil de møte protester fra alle dem som har skaffet seg et sugerør i statskassa (eufemisk kalt «fellesskapets midler»). Klart de er imot reduksjon i formuesskatten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar