tirsdag 29. juli 2014

Krigsforbrytelser i Midt-Østen

De forente nasjoner har varslet en «gransking» av kamphandlingene i Gaza for å undersøke om der er begått mulige krigsforbrytelser under rakettangrep og bakkeinvasjon. Det er en gransking Israel bør hilse velkommen, og noe Midt-Østens eneste demokrati trygt kan imøtese.
   Enda klarere enn i de tidligere konfliktene er det denne gang stadfestet og bekreftet at Hamas-regimet har gjort seg skyldig i grove brudd på folkeretten og de konvensjonene krigførende land har forpliktet seg på. Jeg ser bort fra selvmordsdrap, kidnappinger og enkeltoverfall og vil påpeke følgende: De målløse, vilkårlige rakettangrepene inn mot israelske sivilsamfunn er et soleklart brudd på alle rettsregler i krig. Rakettene er ikke rettet mot militær infrastruktur, men er ene og alene ment å virke som terrorvåpen. Rakettene, sirenehylene og tilfeldige nedslag har til hensikt å gjøre hverdagen så vanskelig, stressende og traumatisk som mulig for alle i arbeids- og næringslivet, på skolene og i barnehavene, og for å skape generell frykt og usikkerhet. Israel har måttet utvikle et kostbart antirakettforsvar som skyter ned de fleste av Hamas-rakettene, men det unnskylder ikke den aggressive part som sender dem i vei på måfå. Hensikten er å drepe jøder.

Mot flyplasser og atomanlegg
Eller måfå? Denne gang har faktisk raketter vært sendt mot to utvalgte mål: Atomkraftverket Dimona i Negevørkenen, og Ben Gurion-flyplassen utenfor Tel Aviv. Det siste er for om muligens å treffe sivile passasjerfly eller lamme flytrafikken. Det første er spesielt farlig. Dagens raketter gjør neppe stor skade på godt beskyttede kjernefysiske anlegg i dag, men hva når Hamas får enda mer avanserte missiler fra sine terroristbrødre i Midt-Østen? Bare tanken på at Hamas har slike mål for sin aggressivitet, er mer enn uhyggelig. Det vitner om en grenseløs fanatisme som går langt utenom «vanlige» opprørsformer og terrorhandlinger. Man ønsker tydeligvis å lage en atomkatastrofe med uoversiktlige virkninger.
   Det andre bruddet på folkeretten gjør Hamas seg skyldig i når deres ledere og krigere helt bevisst og systematisk benytter sivile som menneskelige skjold. Organisasjonen gjør ikke noe forsøk på å skjule taktikken engang, men skryter av den. Rakettlagre og tunnelinnganger anlegges under eller like i nærheten av skoler, moskeer, sykehus og tett befolkede boligområder. Man vet at Israel vil gå etter lagrene og den militære infrastrukturen og på den måten drepe sivile. Det er bevisst taktikk og politikk. Hamas håper at Israel vil bli så upopulær i det internasjonale samfunnet langt fra realitetene i Midt-Østen, at stormaktene føler seg nødt til å gripe inn.

Våpenhvile og avslag
Ved flere anledninger de siste dagene har Israel gjennom internasjonal megling foreslått og akseptert våpenhvile. Hamas har avslått. De har ikke tømt rakettlagrene sine riktig ennå og har enda noen tunneler igjen der de kan ta seg inn i Israel for å sette i verk bakholdsangrep. De sivile tapene i Gaza er urovekkende og tragiske. Israel forsøker å treffe sine mål presist og sender ut telefon- og sms-meldinger samt flyveblader til den palestinske befolkningen på forhånd. Knapt noen krigførende nasjon i historien har gjort så mye for å advare uskyldige sivile mot angrep som er i vente. Men kyniske Hamas-ledere ber folk bli der de er og lide martyrdøden for islamistisk jihad.
   Noen nyhetsreportere forsøker å vise til at «Gaza er jo så tett befolket at sivile har ikke noe sted å flykte». Det er tøv. Enhver Google Earth-app med zooming viser at det ikke er sant. Problemet er at Hamas er et tyrannisk regime som ikke gir palestinere i Gaza noe valg. De har for lengst utryddet all opposisjon, Fatah-medlemmer (som styrer på Vestbredden) er skutt, fengslet eller har flyktet forlengst.

Blokade og okkupasjon
Husk at Hamas` egentlige mål slett ikke er opphevelse av blokaden og okkupasjonen, men å knuse staten Israel og kaste jødene på sjøen. Det sier de selv svart på hvitt i sitt charter, i sine taler og med sine handlinger. Og det er ikke sant at Hamas har så stor oppslutning blant Gaza-boere. Det beviset ligger bare i frie valg og frie ytringer. Det tillater ikke Hamas.
   Blokaden har én hensikt, og det er å forebygge at Hamas får betong og armeringsjern, våpen og annet krigsutstyr som skal benyttes til neste krig mot Israel. Hamas bruker ikke byggematerialer til å gi befolkningen beskyttelse i form av bomberom, slik israelerne får, de går utelukkende til bygging av raketter, våpenlagre, rakettramper og underjordiske anlegg som forberedelse til krig – og til luksushjem for Hamas-ledere.

   Det finnes bare én god utgang på disse evinnelige konfliktene: Hamas må avvæpnes, og et internasjonalt observatørkorps i FN-regi må overvåke nye valg på folkevalgte forsamlinger og folkevalgte ledere i Gaza. Da vil de to delene i en selvstyrt palestinsk administrasjon kunne enes om full anerkjennelse av staten Israel som jødenes hjemland (PLO/Fatah på Vestbredden anerkjenner Israel slik nabolandene gjør). En tostatsløsning er fortsatt mulig.

1 kommentar:

  1. Tror du at bare den ene part begår krigsforbrytelser i en krig? Eller kan det være sånn at begge parter gjør ting de helst ikke vil bli assosiert med? Jeg bare spør?
    THE TIMES OF ISRAEL - kan du fortelle meg hva slags avis dette er? Jeg vet ikke - vet du?

    SvarSlett