søndag 27. juli 2014

Fra vondt til verre i Ukraina

Det kan virke som om situasjonen går fra vondt til verre i Ukraina: Den massive russiske støtten til de selvoppnevnte opprørerne i landets østlige deler skal sikre at Vladimir Putin vinner fram med sin separatist- og Krim-strategi – en destabilisering og helst full oppløsning av det vest- og EU-orienterte Ukraina. Samt territoriell ekspansjon for Moder Russland.
   Russiske spesialsoldater, tungt og avansert militært utstyr går i strie strømmer over den russisk-ukrainske grensen. En grense regjeringen i Kiev ennå ikke har kontroll over. Blant utstyret som stilles til disposisjon for de prorussiske «separatistene» er moderne stridsvogner, selvdrevet artilleri, granatkastere og siste utgave av russiske håndvåpen samt feltkommunikasjon. Og rakettbatterier av den typen som skjøt ned Malaysian Airlines MH17. Hvem som faktisk sørget for nedskytingen – prorussiske opprørere eller russiske «rådgivere» ved utløserknappen - er ikke avklart.

God oversikt
Ingen skal være i tvil om at dette bildet er korrekt. Amerikanerne og andre vestlige allierte har så gode satelittovervåkningssystemer at de kan telle hver stridsenhet, hvert kjøretøy og nøyaktig hvor store personellressurser som passerer grensen og deretter deltar i kampene mot de ukrainske regjeringsstyrkene. Oppløsningen på satelittovervåkningen er så høy at det ville overraske almenheten om den fikk ta en titt. Amerikanerne registrerte selvsagt oppskytningen av den raketten som traff det sivile passasjerflyet, og sammenholdt med den berømmelige kommunikasjonen mellom lavere og høyere ledd blant «prorusserne» kort tid etter, er det hevet over tvil hvor ansvaret ligger. Med forbindelseslinjer helt opp til Kreml og Putin personlig.

Råskap og brutalitet
Vi er vitne til en stigende råskap og brutalitet fra de prorussiske opprørerne mot alle som motsetter seg deres vilje. De bruker metoder som har vært sjelden vare siden urolighetene, massakrene og den etniske rensningen på Balkan på 1990-tallet. De opptrer som bøller og lovløs berme, som militære hooligans. De kidnapper, torturerer og dreper vestorienterte etniske ukrainere i de østlige provinsene, driver hundretusener på flukt og gjør hva de kan for å hindre innsikt og inspeksjon fra internasjonale organisasjoner som OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa), som både Russland og Ukraina har forpliktet seg til å følge. De hindrer inspektørene i deres kontrollarbeid langs grensen mot Russland, de har forsøkt å fjerne bevis fra nedskytningen av det malayiske passasjerflyet (rakettrester m.m.), har plyndret lik og bagasje etter passasjerene og har tuklet med vrakrester.
   Nederlandske pårørende er blitt sjokkert når de ringer opp mobiltelefonene til de døde passasjerene, og i noen tilfelle blir besvart av «fremmede» (prorussiske likplyndrere).
De samme prorusserne hindrer granskningen som et enstemmig FN har vedtatt.

En passiv Putin
Alt dette sitter Vladimir Putin passivt og ser på. Han har selvsagt full kontroll over opprøret og opprørerne i Ukrainas østlige provinser, gjennom alle de forsyningene og våpnene han stiller til disposisjon, og alle de ordinære russiske offiserene han har satt inn i separatistenes ledelsesapparat.
   Hvordan stoppe den tragedien som utspiller seg? Det er bare ett språk Putin forstår, og det er makt som er større enn hans, og et alvorlig press i form av sanksjoner, boikott og nedfrysing av handel, import og eksport. Problemet er selvsagt at mottiltakene fra russisk side vil få økonomiske skadevirkninger også i Vest-Europa. Det er nok å se på handelsbalansen, land for land, for å måle graden av vilje til sanksjoner.
Spesielt haster det for Ukraina og Vest-Europa å gjøre seg energimessig uavhengig av russiske olje- og gassrørledninger. Stoppe alt teknisk samarbeid som gjelder leting, utvinning og transport fra reservoarene i Barentshavet.
   Det vil være helt meningsløst for vestlige land å delta i VM i fotball som Russland skal arrangere i 2018. Et signal om dette bør komme kjapt. En kompakt vestlig boikott her vil være et så ydmykende nederlag at Putin selv kan få alvorlige problemer på hjemmebane. Fortsatt finnes det noen anstendige russere som ikke vil finne seg i flere innskrenkninger i ytringsfrihet, politiske friheter og menneskerettigheter for evig tid.

Tradisjonelle russiske verdier
Den egentlige Putin viser seg i stadig nye former og på flere arenaer. Legg merke til hvordan han er i ferd med å bygge opp bildet av en ideell folkekarakter, et ideologisk fundament der de russiske «verdiene», kjennetegnene ved det å være russisk, den moralske, kristen-humanistiske tradisjonalismen, blir opphøyet i kontrast til vestlig dekadanse. Det siste som påstås er at vestlige land, blant dem Norge, godtar både prostitusjon, incest og pedofili i sin lovgivning. Fra før har Putin stigmatisert og nærmest forbudt homofili ved lov.
   Minner ikke dette om mellomkrigstiden og nasjonalsosialismens dyrkelse av det ariske overmenneske i motsetning til jødisk-kapitalistisk degenerasjon? Russerne, som nå ikke har full mulighet til å la seg informere av uavhengige aviser og TV-kanaler, er i ferd med å bli hjernevasket på grunnlag av løgnpropaganda gjennom statlige medier - som Putin og hans nærmeste krets har full kontroll over. En del reflekterte russere har nok allerede fått nok. For ikke å tape ansikt må Putin lykkes i Øst-Ukraina.

   Ikke rart vondt går til verre der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar