mandag 7. juli 2014

Kose- eller jobbtilværelse?

Foreldre ødelegger barnas jobbframtid”, hevder direktøren i hovedorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer Madsen. Hun synes noen foreldre syr puter under armene på barna sine og tar dem med på hytta og lange utenlandsturer når de heller burde vært hjemme og jobbet. Ikke hele sommeren, men en del av den.

Selvsagt trenger ikke alle skoleelever eller studenter å jobbe i sommerferien. Familiene har stort sett god råd, de unge er ikke avhengig av jobbinntekter fra deltidsstillinger, vikariater og forefallende arbeid. Men Virkedirektøren har en annen innfallsvinkel som er vel verd å reflektere over. Hun sier:

Det er viktig at dagens unge skaffer seg jobberfaring mens de går på skole eller studerer. Dette handler ikke bare om penger. Tidlig yrkeserfaring gir større sannsynlighet for å få den jobben du ønsker deg når du er ferdig utdannet. I tillegg er det en viktig læringseffekt i det å ha kjent på forpliktelser og tjent sine egne penger. Dessuten reduserer det praksissjokket. Ved å bli kjent med arbeidslivet i små doser, er du også mer robust når alvoret virkelig starter”, sier Madsen.

Selvsagt får hun så hatten passer av dem som nærmest av prinsipp vil forsvare de unge (eller som skal innynde seg): ”De får jo ikke jobb, de søker og søker, men det er for få sommerjobber”. Og så trenger de ferie, de som alle andre, blir det hevdet. Men gjelder det hele sommeren?

Kan det være en delforklaring at alt for mange norske ungdommer er blitt for bortskjemte og kun ønsker seg jobber de trives i, er passe belastende eller gir en viss prestisje? Hvorfor må vi importere polakker, litauere og andre til landbruket for bærplukking, luking og innhøsting? Hvorfor må 60-70.000 svenske ungdommer overta de jobbene norske jevnaldrende ikke vil ha?

Jobbene er der nok, men noen nordmenn er kanskje blitt litt for selektive, og ”tar ikke hva som helst”. Uansett er det både renhold og vedlikehold av hus og bolig som kan utføres hjemme i deler av sommertiden mot en viss betaling. Barnepass når barnehagene er feriestengt er en mulighet. Frivillig arbeid er en erfaring som er verdt å ta med seg. Bare fantasien setter grensen for hva som faktisk kan gjøres av gagns og ærlig arbeid. Bare noen vil. Eller gidder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar