torsdag 24. juli 2014

Feighetens nådegave

Det er all mulig grunn til å ta dagens terrorvarsel alvorlig. Denne gang gjelder det ikke et uspesifisert rykte eller vagt «forlydende», men enten en lekkasje eller et overvåkningsbevis fra det islamistiske krigermiljøet i Syria. Blant dem er det som kjent en del «nordmenn». En islamistisk organisasjon har gitt ordre om at en terroraksjon skal gjennomføres i Norge, men ikke konkret hvor, eksakt når eller på hvilken måte.
   Politiets sikkerhetstjeneste, det ordinære politiet, Forsvaret, Regjeringen og justisministeren har funnet – helt korrekt – at situasjonen denne gang er såpass alvorlig at man har valgt å gå bredt ut med varsel om at noe kan skje. Ihvertfall er ondsinnet terror planlagt for å bli gjennomført.

Velvalgt og balansert
Justisministerens ordbruk er velvalgt og balansert; Det er viktig at man følger de råd politiet gir, at man er aktpågivende som borger – og ikke fordømmer eller reagerer mot grupper.
   Dagens politiske myndigheter har valgt en åpen linje mot publikum i den alvorlige situasjonen og har satt inn ekstra ressurser i form av synlig, væpnet politi og en del mindre synlige tiltak. Det er en korrekt fremgangsmåte og viser god vurderinhgsevne. PST-sjefen gjorde i kveld en glitrende figur overfor media og enkelte reportere som åpenbart ikke skjønte hva de skulle spørre om.
   Statsministeren utsatte sin ferie og var tydelig og klar i sine uttalelser. Regjeringen har satt stab for å håndtere situasjonen.

Holder hodet lavt
Hva gjorde det største opposisjonspartiet for å matche uttalelsene fra det offisielle Norge? De sendte lederen i justiskomiteen på Stortinget, den unge, genierklærte og svært selvsikre Hadia Tajik ut på banen for å kritisere måten Regjeringen har valgt å tackle terrortrusselen på. Hun var usikker på om det var riktig å gå så sterkt ut for å advare befolkningen.
Det var en uklok uttalelse. Men den viser samtidig hvor feigt Arbeiderpartiet opptrer i saker som dette: Her gjelder det å gå på gummisåler. De skulle selvsagt ha skjøvet partilederen eller nestlederen frem i lyset. Hvorfor holde en så lav profil? Er det fordi Arbeiderpartiet har så lav score i beredskapsspørsmål? Er det fordi Stoltenberg-regjeringen fikk juling så det holdt av Gjørv-kommisjonen? Er det fordi beredskapen var så elendig 22. juli 2011?

Ubeleilig for Ap
Én ting er sikkert: Terrorvarslet kom svært ubeleilig for partikontoret på Youngstorvet. Her har man den siste uken forberedt en medieoffensiv mot Breiviks «ideer og holdninger», det ekstreme høyremiljøet. Planen er åpenbart å sette søkelyset på disse svært isolerte og begrensede kretsene for å utnytte 22. juli-tragedien og definere «Breiviks ideer» så vidt og upresist at kampanjen kan ramme politiske meningsmotstandere, også de som holder seg anstendig innenfor grensene av demokrati og menneskerettigheter. Det er valg neste år.

   Derimot er dagens terrorvarsel helt i tråd med trusselvurderingen PST har lagt ut de siste årene: Den største trusselen kommer fra ekstreme islamistiske grupper. I Arbeiderpartiet liker man åpenbart ikke det. Faren kommer jo fra høyre, ikke sant?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar