onsdag 1. januar 2014

Gratulerer, Latvia!

Fra og med i dag er Latvia medlem av Eurosonen og har byttet ut sin nasjonale mynt lat med  EUs fellesvaluta. Nabolandet i nord, Estland, har hatt euro i flere år allerede, og esterne er nå fornøyd med reformen, etter skepsis i starten. Valutatransaksjoner er gjort lettere, reiseliv og turistnæring jubler, og utenlandske investeringer øker.
   Dette er noe også latvierne håper på, men de har allerede vist omverdenen at folk og myndigheter er i stand til å "ta grep" når det er nødvendig. I likhet med andre EU-land opplevde landet en kraftig økonomisk tilbakegang under og etter finanskrisen, delvis som følge av en nasjonal boligboble. Folk og myndigheter strammet inn livreima. Det gikk blant annet ut over offentlig ansattes lønninger, pensjoner og velferdsordninger.

Reformene hjalp
Da jeg besøkte landet i 2012 på stipendoppdrag for Folk og Forsvar, pekte de økonomiske pilene oppover igjen. Samtlige tre baltiske land, også Estland og Litauen, hadde økonomisk vekst, og Latvia oppnådde den sterkeste økonomiske forbedringen av samtlige EU-land med 5,2 prosent. Forventet vekst i 2013 var 4,0 prosent. Landets økonomer forventer rundt fem prosent veskst også de nærmeste årene.

Euroland nummer 18
Latvia er EU-land nummer 18 som tar euro i bruk, og flere står i køen. Både latvierne og andre politiske realister er klar over at de økonomiske krisene i medlemslandene ikke har noe med fellesvalutaen som sådan å gjøre. Eurokrisen er i og for seg ingen valutakrise, og de dyptgripende reformene som er i ferd med å bli gjennomført, blant annet i banksektoren, gjør lignende kriser mindre sannsynlige i fremtiden. Latvia har en åpen økonomi uansett og blir påvirket av det som skjer i Europa og med handelspartnerne, med eller uten euro.

Bedre konkurransekraft
Med euro blir det lettere å sammenligne priser og investeringer, økonomien blir mer transparant, og med veksling fra lat-formuer til eurokurser får myndighetene bedre muligheter for å komme svart økonomi og skatteunndragelser til livs.
    Og for å nevne det: nå stiger de offentlig ansattes lønninger igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar