mandag 20. januar 2014

En gavepakke fra Arbeiderpartiet

Med stortingsrepresentant Jonas Gahr Støre i spissen går Arbeiderpartiets tillitsvalgte og folkevalgte i disse dager ut i mediene med varsel om at partiet vil gå til valg i 2017 på å øke skattenivået. Man vil nullstille, reversere de skattelettelsene for næringsliv og privatpersoner som er varslet, og delvis gjennomført, av Erna Solbergs regjering.
   I Vestfold sender stortingsrepresentant Sonja Mandt (A) ut det samme budskapet: Ap må reversere skattekuttene. - Vi kommer til å gå til valg på et relativt høyt skattenivå, uttaler hun.

En gavepakke
Dette er en gavepakke til Høyre og Fremskrittspartiet. Ikke noe vil vekke velgernes raseri mer enn utsikten til å miste opparbeidede goder i form av lavere formuesskatt og dermed redusert boligskatt, lavere inntektsskatt og strek over arveavgiften. Samtidig som velferdsstaten slett ikke blir rasert, men tvert imot vokser seg sterkere og mer robust.
   Det er Klassekampen som har funnet ut at to av tre fylkesledere mener Ap ikke bør binde seg til å beholde det lavere skattenivået som den blåblå regjeringen har innført. Avisen har kontaktet 17 fylkesledere om saken, og 11 av disse mener partiet bør øke skatten om de kommer til makten om knappe fire år. Begrunnelsen er først og fremst at de frykter strammere tider for velferdsstaten.
   Og finanspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er altså helt enig.

En annen strategi
Jens Stoltenberg hadde en annen strategi og tilnærmingsmåte i 2005, da skattelettelser og -skjerpelser også var et viktig tema i den innledende valgkampen. Han lovte å beholde skattenivået slik det var i 2004. Det hjalp sikkert på valgresultatet. Nå får vi en helt annen situasjon, både ved kommunevalget i 2015 og neste stortingsvalg.
   Folk flest arbeider mer når de får mer igjen for innsatsen. Eksportedriftene kan tilby tryggere arbeidsplasser når de har det samme skattenivået som konkurrentene ute. Den rødgrønne regjeringen var i ferd med å erkjenne dette siste, da de foreslo å senke skattesatsen fra 28 til 27 prosent ifjor. Fortsatt er det langt igjen til de svenske bedriftenes skattesats på 20.

Skattekutt virker
Med lav rentesats (som betyr mye for kommunenes evne til å å produsere tilstrekkelige velferdstjenester i lokalsamfunnet) og økende oljeinntekter er det omtrent problemfritt å senke skattenivået samtidig som innsatsen og ressursbruken i velferdssamfunnet øker under Solberg-regjeringen.
   De relativt beskjedne skattelettelsene i 2014 beløper seg til 8 milliarder kroner. Det tilsvarer mindre enn de bortkastede 10 milliardene Stoltenberg-regjeringen brukte på Mongstadprosjektet for fullrensing av CO2, månelandingen som ble til tidenes krasjlanding. Riksrevisjonen har slått alarm, og saken er så alvorlig at høring i Stortinget er gjennomført.

Krasjlanding og velferd
Hittil er det ingen som har stilt det samfunnsmessige tapet av 10 milliarder kroner fra fellesskapet opp mot «strammere tider for velferdsstaten». Det er det bare skattelettelser som er egnet til.

   Jo høyere skattelettelser Solberg-regjeringen får til i løpet av fireårsperioden, desto større vanskeligheter får Arbeiderpartiet i 2017. Gi velgerne mye å tape, da øker muligheten for gjenvalg – med god margin.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar