søndag 5. januar 2014

"Folket" ikke med, men...

Det er forskjell på politiske partier. Noen har prinsipper, grunnholdninger og verdier i bunnen, andre kaster seg over meningsmålinger for raskest mulig å si seg enig med flertallet fra sak til sak og fra dag til dag. Noen har programposter tuftet på prinsipielle holdninger som man deretter går ut til velgerne og ber om støtte til, andre bruker så luftige og tvetydige formuleringer at man kan velge de standpunktene som "er populære for tiden".
   Av og til spiller medienes vinklinger en rolle - som igjen avspeiler noen få journalister og redaktørers personlige synsinger. Se bare på spørsmålet om søndagsåpne dagligvarebutikker.  I denne aktuelle saken kjøres "folkets" mening opp i overskriftene som et nærmest avgjørende argument. Flertallet av nordmenn er imot! Det var det sikkert også tidlig på 1980-tallet da Høyre-regjeringen gjennomførte Åpningsloven som kastet på historiens skraphaug noen av verdens strengeste og mest forbrukerfiendtlige lukningsvedtekter.

Forbrukerne først
Også nå er det hensynet til forbrukerne som ligger bak lovforslaget om å tillate dagligvarekjeder å ha søndagsåpent. Det er ingen tvil om at de får større handlingsom, større valgfrihet. Ikke alle familier er like. Folk i serviceyrker med turnusordninger vil ha fordel av å kunne handle inn nødvendige varer på andre dager enn hverdager.
   I dag har forbrukerne kun storkiosker (Brustad-buer) eller bensinstasjoner å ty til hvis de er tvunget til søndagshandel, eller har glemt å kjøpe noen viktige dagligvarer. Til langt, langt høyere priser enn i lavpriskjedenes hverdagssortiment. Byer og tettsteder med stor næringsinntekt fra turister og tilreisende slipper å vise fram et dødt, søndagslukket samfunn.

Arbeidsgivere imot
Oppmykningen av regelverket støttes ikke av arbeidsgivernes bransjeorganisasjoner, for søndagsåpne butikker øker ikke eiernes fortjeneste, kanskje tvert imot. Det argumentet gjør overhodet ikke noe inntrykk på undertegnede. Eierinntektene i bransjen er mer enn høye nok fra før.
   Fagforeningenes motstand er helt som ventet. LO har alltid, og vil alltid, kjempe for nåværende medlemmers ve og vel, ikke de som er uorganiserte og som nå vil få mulighet for deltidsjobber på søndager. Blant dem vil det være mest unge vikarer som går på skole eller er studenter ellers i uka. Her vil det åpne seg biinntekter for ungdom mellom 18 og 25 år som nå går helt ledige av ulike årsaker.

Fortsatt en spesiell ukedag
Søndagene vil fortsatt være en annerledes dag enn andre dager. Ingen er tvunget til å gjøre dagligvareinnkjøp på "hviledagen". Det viktigste er at forbrukerne har frihet til å velge. Etter kort tid vil folkeflertallet ha akseptert oppmykningen av åpningsvedtektene, og ingen regjering senere vil reversere reformen.
   For bare å ha sagt det: Undertegnede vil ikke benytte seg av søndagsåpne butikker. Til det er søndagen for spesiell. Men jeg vil ikke nekte andre den friheten jeg ikke benytter for egen del.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar