torsdag 15. september 2016

Vingle-Støre slår til igjen

I april i år stemte Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre sammen med Høyre og Fremskrittspartiet mot en ekstern evaluering av Norges bidrag til å redde Libyas befolkning fra Gadafis myrderier under opprøret der. På oppdrag fra FN deltok norske F16 jagerfly i bombingen av Gadafi-hærens militære stillinger, hovedkvarterer og infrastruktur. Flyangrepene reddet trolig livet til tusener på tusener libyere som hadde fått nok av diktatorens skrekkvelde.
   Situasjonen var prekær, og en avgjørelse måtte tas raskt for å redde liv. Stoltenberg-regjeringen med Jonas Gahr Støre som utenriksminister fulgte raskt opp FNs sikkerhetsråds resolusjon nr. 1973. Den ga verdenssamfunnet fullmakt til å bruke «alle tilgjengelige midler» for å stanse Gadafis drap på sivile. NATO fikk koordineringsansvaret, og Norge sendte på anmodning et antall av våre jagerbombere. Beslutningen ble tatt 17. mars etter hektiske konsultasjoner i regjeringen og med opposisjonen. Stoltenberg og Støre fikk klarsignal.
   I ettertid, etter hvert som utviklingen i Libya etter Gadafi er gått til det verre, er det kommet kritikk og krav om en form for ekstern «granskning». Bakteppet er at noen har «angret» når de ser hva som har skjedd i landet etter 2011. Jonas Gahr Støre har hele tiden forsvart beslutningen i den daværende rødgrønne regjeringen. Det gjorde han så sent som i et innlegg i Aftenposten 24. september 2015. Og i april i år var han med på å stemme ned småpartienes ønske om ekstern evaluering.
   Men nå – ett år før stortingsvalget 2017 har han, sammen med utenrikskomiteens leder og partifelle Anniken Huitfldt, funnet at en evaluering bør skje likevel. Han lar Huitfeldt ta initiativet og stå fram, mens han selv lurer i kulissene for å ha ryggen fri. Denne usmakelige og taktisk motiverte helomvendingen er typisk for Støre. Når tiden har løpt tilstrekkelig lenge, lister han seg over til et annet standpunkt. Som et ledd i «kjøret» mot Solberg-regjeringen.
I disse dager får han seg til å kritisere statsminister Erna Solberg som i et innlegg i FNs generalforsamling vil ta opp den globale veksten i antibiotika-resistente bakterier. Ifølge Støre har Solberg reagert for sent, eller noer sånt. Støre er ikke fornøyd.

   Sier han, som var helseminister så sent som i 2013. Var ikke problemet like stort da? Det har da ikke oppstått sommeren og høsten 2016? Tok han noe initiativ? Typisk for «hakkespetten» Jonas Gahr Støre som nå kritiserer alt han kan, på alle områder og med bred penn som et ledd i den lange valgkampen. En lite konstruktiv holdning, spør du meg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar