søndag 18. september 2016

Fortsatt storm i oljepytten

Olje- og energiminister Tord Lien har fått kjørt seg etter den såkalte feilinformasjonen rundt 24. konsesjonsrunde. Forholdet til statsministeren og samarbeidsavtalen med KrF og Venstre ble imidlertid raskt avklart. Feil ble rettet opp og beklaget i løpet av noen timer. Statsråden har fortsatt tillit hos statsministeren, etter det jeg forstår. Ingen ting tyder på at statsråden bevisst feilinformerte.
   Det er helt naturlig og forutsigbart at NRK og landets sosialdemokratiske organer forlenger og forsterker saken som ledd i sin opposisjonsiver. Og at de hanker inn Knut Arild Hareide til et langt intervju for å forsterke inntrykket av motsetninger og krise er helt som forutsatt.
   Selv gjesper jeg litt av hele affæren. De oljeselskapene som så departementets kart uten tydelig skraverte vernesoner, vet utmerket godt at de ikke i denne stortingsperioden kan vise interesse for soner utenfor Møre eller Lofoten.
   Men om så var, om de i vanvare skulle komme til å nominere noen av disse blokkene, ville det bare fortelle verden at de faktisk er interessante i geologisk forstand. Stortinget bestemmer om det skal konsekvensutredes og deles ut lisenser for leting, boring og produksjon.
   Det som er mer interessant er forholdet til iskanten. Skrikhalsene i miljø- og klimabevegelsen har jo i mange år brukt som ett av sine sterkeste argumenter at isen ved Arktis smelter og iskanten trekker seg markant tilbake. Veldig langt tilbake mot nord. Som et ugjendrivelige bevis  på at Klimapanelet har rett, at den globale temperaturen stiger bratt og at verden går undergangen i møte.
   Da har regjeringen rett og slett tatt konsekvensen av klimaforkjempernes egne påstander og "bevis" og fulgt etter iskanten. Så enkelt er det. Regjeringen har fulgt både definisjonen av iskanten og samarbeidsavtaler. Nå møter klimafolket seg selv i døra. Når blokkene helt klart ligger i isfritt farvann, hva er da i veien for å undersøke hva som befinner seg under havbunnen? 
   Vi trenger å vite mest mulig om muligheter og reserver der nord. Gjør ikke vi det, så gjør russerne det. Og tilbake til Tord Lien: Han eller noen i departementet gjorde en formell og reell feil. Lien tar ansvaret uansett hvem som personlig har begått den. Det står det respekt av.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar