mandag 3. juni 2013

Skattekutt er ansvarlig politikk

Vi har hørt det, omatt og omatt: Høyres forslag til kutt i formueskatt og arveavgift er uansvarlig og vil rasere velferdsstaten. Skattereduksjonen vil bare hjelpe «dom rike», og det er regnet ut hvor mye noen av landets rikeste finansfolk vil tjene på skattenedsettelsen. Handlingsregelen er i fare, for skattekuttene kan da ikke innføres samtidig som det offentlige helsevesen, skolen og velferdsordningene våre blir tilført de samme eller enda større ressurser?
Jo, da, sier Statistisk Sentralbyrå, det er fullt mulig å kutte skatten med 15 milliarder kroner og likevel holde seg innenfor den mye omtalte handlingsregelen (kun bruke avkastningen av «oljefondet» regnet ut til i snitt fire prosent av oljeformuen).

Ikke innstramninger
Skattekuttene vil ikke føre til innstramninger på andre områder, sier SSB, rett og slett fordi oljeformuen og dermed avkastningen øker så voldsomt at der er penger nok til begge deler: Både senke deler av det høye skattenivået vi har, kvitte oss med den særnorske formueskatten og fortsette kvalitetsforbedring og standardhevning i velferdssamfunnet. Ikke en krone mindre til sykehusene våre, ikke en krone mindre til skolene, ikke en krone mindre til trygdene.
Det har Høyre visst lenge, og argumentert godt for. Saken er nemlig at det norske statsbudsjettet har vokst kolossalt de siste årene: Da den forrige borgerlige regjeringen ble avløst, var statsbudsjettet på 600 milliarder kroner. I dag er budsjettet på over tusen milliarder. Heri ligger en stor reell økning, ikke bare nominelt etter at inflasjon og prisstigning er trukket fra.

«Hvor vil dere kutte»?
Særlig Arbeiderpartiets talspersoner har igjen og igjen bedt Høyre om å fortelle velgerne hvor partiet vil kutte. Nå sier SSB at det ikke er nødvendig. Statsbudsjettet er ikke en statisk størrelse, det utvikler seg nærmest dynamisk. Høyre har dessuten flere andre innsparingsmuligheter: Reformer i det offentlige byråkratiet (som utfasing av fylkeskommunen som forvaltningsnivå), en bedre styring og mer effektiv bruk av de enorme beløpene som tilføres helseforetakene (mer helse for hver krone), en mer utstrakt bruk av Offentlig Privat Samarbeid i de store samferdselsprosjektene (eller effektiv utbygging i regi av statsselskaper med resultatansvar). Listen kan forlenges i det uendelige, for alt for mye har stått stille i de siste åtte årene når det gjelder byråkratireformer, modernisering, digitalisering og i hele tatt fornyelse av det norske samfunnet.

684.000 personer slipper
SSB har regnet ut at Høyres skattekutt vil gi husholdningene 1,6 prosent mer å rutte med. Skattereduksjonen vil omfatte 684.000 personer. Den gjelder ikke minst folk med oppspart kapital gjennom et langt liv (pensjonister). De har vært dobbeltbeskattet for den samme inntekten i tiår etter tiår. De skal slippe å betale formueskatt på bolig og på banksparing. Men samtidig skal Høyre sørge for at de aller rikeste fortsatt må bidra med skatt. Det skal ikke bli flere nullskatteytere!

Bra for verdiskapingen
Avskaffelse av formueskatten er ikke minst viktig for småbedrifter, gründere og i det hele tatt for verdiskapingen og arbeidsplassene. I dag er det formueskatt på «død kapital» i form av maskiner og utstyr, og den skatten er uavhengig av om det er gode eller dårlige tider for bedriften. Samtidig blir norske bedriftseiere diskriminert: Multinasjonale selskaper og rike nordmenn som har flyttet til utlandet slipper dagens formueskatt, den gjelder kun norske eiere bosatt i Norge. Favoriseringen av utlendinger vil bli fjernet.

Bjørn Hoelseth (H)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar