torsdag 2. mai 2013

Enda et løftebrudd


Arbeiderpartiets representanter i Stortingets helse- og omsorgskomite fortsetter å desinformere velgerne om de rødgrønnes satsing på eldreomsorg. Deres innlegg blir publisert ”kysten rundt” i alle Amedia-avisene, som lydig tar imot alt som forfattes på partikontorene. Uten kritisk skråblikk, uten journalistisk sjekk.
   Det skrives blant annet: ”Vi skal fortsette den storstilte satsningen på eldreomsorg, og vi skal tenke nytt om fremtidens omsorgstjenester”. Og så kommer det: ”Aldri har noen regjering satset så mye på kommuneøkonomi, kompetanse, antall ansatte og heldøgns omsorgsplasser for eldre”. De rødgrønne kaller det ”verdighetsgaranti”.

Et ganske annet bilde
Så kommer Kommunal Rapport med en nøktern oppsummering i sin utgave 21. mars. Den gir et ganske annet bilde: ”Langt fram til omsorgsmålet” skriver fellesavisen for samtlige kommuner i Norge. KR slår fast: ”De siste fem årene er det netto blitt bare 1.645 flere plasser i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger. Målet er tilsagn om 12.000 innen 2015.”
   Det viser seg også at veksten i byggingen av sykehjems- og omsorgsplasser sank betydelig i 2012 ifølge Kostra-tallene fra Statistisk Sentralbyrå. Antall heldøgns omsorgsplasser økte med bare 215, dvs. én prosent. Antall sykehjemsplasser økte samlet med 122, tilsvarende 0,3 prosent ”vekst”. Målet i regjeringens Omsorgsplan 2015 var       12.000 heldøgns omsorgsplasser fra 2008 til 2015.

Blir aldri nådd
Det er lett å slå fast at målet aldri vil bli nådd. Den rødgrønne regjeringen innførte et investeringstilskudd som bare et fåtall av våre rundt 425 kommuner har benyttet seg av. De mangler penger til drift av nye plasser. Å investere stort er ingen heksekunst, men hva er vitsen med tomme rom når kommunene mangler personell og penger til den daglige driften?
   Tallene som ble offentliggjort i mars, er dramatiske og sier noe om spriket mellom løfter, garantier og den faktiske tilstanden. Omsorgs-Norge blir hengende lenger og lenger etter. Samtidig øker behovet for nettopp heldøgns plasser.

Underfinansiert reform
Dette skjer samtidig som den underfinansierte samhandlingsreformen har økt presset på kommunene. Reformen har redusert liggetiden på sykehus på kanten av det medisinsk forsvarlige, og økt behovet for omsorgstjenester i kommune-Norge. Utviklingen fortrenger andre pasienter og beboere som trenger både midlertidige og permanente plasser.
Fylkesmennene har samlet inn informasjon om hva kommunene faktisk trenger av nye plasser – netto. Tallet er 9.000. I løpet av de fire første årene av planperioden er altså 1.645 plasser resultatet. Og nå er det snart bare halvannet år til målet om 12.000 nye plasser skal være nådd i henhold til de rødgrønnes brageløfte.

Skaper forventninger
Det er ille når regjeringen skaper store forventninger i omsorgs-Norge som ikke kan og ikke vil bli oppfylt. Folk får en falsk tro på økt kapasitet. De rødgrønne har – svært behendig – brukt uttrykket ”nye” plasser i offentligheten, til tross for at det er snakk om både nybygg og rehabilitering, erstatning for sanerte plasser osv.
   Slik formulerer Arbeiderpartiet seg i sine valgkampløfter 2007: ”12.000 nye sykehjemsplasser eller heldøgns omsorgsplasser innen 2015”. Statsministeren gjentar løftet i en blogg i 2009. Han snakker hele tiden om ”nye” plasser, og lover til og med enda flere plasser, dersom behovet er større.

Høyres alternativ
Det er ikke så mye vi foreløpig vet om Høyres og Fremskrittspartiets omforente alternativ i en regjering. Høyres Bent Høie sier partiet vil øke det statlige investeringstilskuddet, og gi rentekompensasjon. Samtidig kan vi nok vente at modellen fra den storstilte barnehageutbyggingen vil bli benyttet også på sykehjemsplasser. Slipp private utbyggere til - med offentlig stilte standardkrav, bemanningsnorm og kvalitetskontroll.
   Den tallfiksingen  og de prokuratorknepene de rødgrønne gjør seg skyldig i når det gjelder eldreomsorg, inngir ikke tillit til politikere generelt og den nåværende regjeringen spesielt. Det er på tide at andre slipper til i kommunal-, helse- og omsorgsdepartementene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar