tirsdag 24. mars 2020

Coronaviruset splitter folket

Til tross for innstendige oppfordringer om nasjonalt samhold, dugnadsånd og omsorg for hverandre, viser det seg at under en prektig overflate svømmer egotrippere i sine egne baner.
   Stortinget gjør gode vedtak, enten med øredøvende flertall, eller sogar enstemmig. I krokene fortsetter likevel det politiske spillet. Politiske synsere i pressen har sin storhetstid, og fandens hestehov og hale kommer til syne i tilsynelatende kloke og reflekterte kommentarer.
   Det siste nå er at Solbergregjeringen visstnok gikk på en smell da man la frem forslaget om en beredskapslovgivning som alle ser er nødvendig for å tackle krisen. Det er gjort et stort nummer av at "regjeringen ikke fikk det som den ønsket" med blant annet seks måneders tidshorisont på de vidtgående fullmaktene som skulle inn i loven. Veldig mange har stilt seg i bekymret positur i forhold tiltak som vår utøvende samfunnsmakt har ment er nødvendig på kort sikt. Og som alle sier de har forståelse for. Men...

Den svarte loven
Særlig er de bekymret som selv tilhører partiet som var ansvarlig for forslaget om beredskapsloven på 1950-tallet, den som Sigurd Hoel kalte "den svarte loven". Dette var riktignok under første del av den kalde krigen da landet virkelig fryktet en eksistensiell nasjonal krise. Arbeiderpartiet hadde rent flertall på Stortinget dengang. Kanskje har Jonas Gahr Støre tatt seg tid til å studere erfaringene fra 1950-tallet. Ihvertfall klarte han etter dyktig fotarbeid å begrense loven på flere områder.
   Jeg ler litt av "seieren" som gikk ut på at seksmåneders virkningstid ble redusert til én - med mulighet for forlengelse. Det mange ikke skjønner, er at denne regjeringen ikke er født i går: Den visste selvsagt at opposisjonen ikke ville klappe igjennom forslaget slik det forelå. Opposisjonen ønsket å sette sitt eget "avtrykk" på resultatet. Veldig mange partier har behov for å markere seg og oppnå "seire" på vegne av demokratiet og friheten i disse dager. Selv er jeg helt sikker på at regjeringen gikk høyt ut og beregnet et annet utfall - tre måneder eller én måned med forlengelser. Den har all mulig grunn til å være fornøyd med resultatet. Hadde den foreslått én måned, ville antagelig opposisjonen redusert tidsrommet til 14 dager. Sånn er spillet.
   I mellomtiden har politiske kommentatorer, ikke minst i Dagsnytt 18, blåst seg opp til en så verdig positur at det nesten skvalper over.

Land mot by
Jeg skal ikke si så mye om hyttekommuner kontra hyttefolk, bare konstaterer at bygdefolket vil ha begge deler - det beste av to verdener: Smittebærende byfolk skal aldeles ikke komme til fritidsboligene sine, selv om de ville reist hjem igjen ved symptomer. Ingen skal få overskride kommunegrensen, som et smitteverntiltak for egne innbyggere. Men samtidig opplever de samme ordførerne nå press fra næringsliv og arbeidsgivere - og noen sambygdinger - som påpeker at fastboende  vil oppleve store vanskeligheter med å komme på jobb i byene. De risikerer karantene på returen. Der er nemlig svært mange som bor i bygda, men arbeider i urbane strøk, i pendleravstand, ikke minst i industribedrifter. En del har skiftarbeid. Ett eksempel er Vinje, som har stengt grensa som et kollektivt karantenetiltak, langt ut over de nasjonale retningslinjene.
   Dersom Vinje- og andre bygdefolk kjører til arbeidsplassene sine i byen, blir de pålagt 14 dagers karantene når de vender tilbake, etter de nåværende reglene som er innført lokalt. Av det blir det økonomisk krise i mange hjem i de stille grender. Sånne utslag hadde ordførerne kanskje ikke regnet med. Vil det bli gitt dispensasjoner, tro?
   Men hvordan vil det bli oppfattet dersom bygdefolk får dispensasjon for å reise til jobb utenfor kommunen, mens hytteeiere absolutt ikke får komme til fritidsboligene sine?

Skit i Norge, leve Toten
En drøss kommuner har altså innført strengere regler enn de nasjonale retningslinjene. I flere titalls lokalsamfunn har ordførere og formannskap satt ned foten for at innbyggerne får bevege seg ut av kommunen. Gjør de det, blir det 14 dagers karantene. Det rammer arbeidsplasser, også i landbruket. Hvordan skal bønder som trenger såkorn og gjødsel få komme seg ned til coop`en for sårt tiltrengte innsatsvarer om de er i karantene, om lagrene er i nabokommunen? Eller hvis traktoren får motorstopp som ikke lar seg fikse på egen hånd? I karantene kan ingen dra til verksted.
   Kommunene på Helgeland har laget bestemmelser som fører til at alle som kommer "utenfra" blir ilagt karantene. Det får store konsekvenser på arbeidsplassene. Ved Rana Gruber kjører man to ukers skift. De ansatte kommer fra forskjellige kommuner og må i karantene i stedet for på jobb. I Rennebu får ikke folk reise ut av kommunen i det hele tatt. Drar de til nærmeste vinmonopol, som er i nabokommunen, blir de satt i karantene i 14 dager.
   23 av 26 kommuner i Møre og Romsdal har vedtatt de strengeste bestemmelsene som smittevernloven og egne vurderinger tillater. Her må folk ligge koronafaste til det hele er over. Det viktigste av alt er å unngå importsmitte. Næringslivet blør. Økonomien stuper.

Disse satans joggerne
Dagsavisens politiske redaktør er sint på joggerne som puster og peser forbi fotfolket på stiene langs Akerselva. Det er ekstra mange som rusler her akkurat nå, og avstanden mellom fotgjengerne blir i snaueste laget. Svette og våt pust slynges til alle kanter ved passering.
   Hvorfor kan ikke joggerne løpe i bygatene, som er tomme for tiden? Eller dele sykkelstiene til MDG som partiet har måkt vei for ved å ta vekk parkeringsplasser og innført strenge kjørerestriksjoner? En del joggere fnyser - det er jo så vakkert langs Akerselva, de har rett til å være der!
   Ved utfartssteder hoper bilene seg opp på p-plasser, hvor det er trangere enn noen gang mellom kjøretøyene. Folk går i stim som på en 17. mai. Alt tilrettelagt for coronasmitte. Til hytta får de ikke lov til å dra.
   Byrådsleder Raymond Johansen har innført forbud mot skjenking av alkohol fordi noen gjester og innehavere ikke har tatt det så nøye med avstanden mellom bordene. En kollektiv avstraffelse som rammer en hel næring. Det blir antagelig renn på dagligvarebutikkene etter øl, og polet vil oppleve glanstider.
   Det er veldig bra med effektive, gjerne strenge, smitteverntiltak. Men det må være lov å bruke hue`også.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar