fredag 13. mars 2020

Sunn fornuft og tenke sjæl

Det har vært en begivenhetsrik dag: Norges Bank reduserer styringsrenten, og Regjeringen gir bankene økte muligheter for å gi kassakreditt og lån til bedrifter (økt likviditet). Regjeringen foreslår videre en "redningspakke" til utsatt næringsliv og arbeidstagere for 6,5 milliarder kroner. Den varsler ytterligere tiltak slik at totalsummen nok vil øke. Permisjonsreglene mykes opp og staten tar en større del av utgiftene. Luftfarten får avgiftslettelser av ganske stort omfang - landingsavgifter og den famøse flypassasjeravgiften nulles ut. Innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift utsettes. Pluss en del andre virkemidler som avlaster både arbeidsgivere og ansatte på kort sikt. Omsorgspenger settes inn for dem som tar omsorg for barn i barnehave og skole. Kommunene får mer, og helsevesenet flere penger for å tackle epidemien.

Krever enda mer
Helt som forventet vil opposisjonen ha mer og spiller partitaktisk opp til ytterligere utgiftsøkninger. Det har Norge råd til. Noen av virkemidlene som nå tas i bruk, er enda mer generøse enn de Arbeiderpartiet satte inn i finanskrisen i 2009. Støre blåser i sammenligningen, selvsagt.
   Kravet om sterkere lut (høyere bevilgninger) fra opposisjonen er selvfølgelig noe Regjeringen på forhånd har regnet med, den har mye mer å gå på. Både til ytterligere hjelp for reiselivet og mer akutthjelp til flyselskapene. Dette dreier seg om et storpolitisk spill, delvis for galleriet (velgerne).
   Hverdagen blir mer trøblete for mange mennesker en tid fremover. Mange blir syke. Ikke alle kan ha hjemmekontor, tallet på hjemmekarantene-tilfelle øker dramatisk. Etter hvert kommer de likevel ut av karantene, og samfunnet kommer i mer vanlig gjenge. Men det kan bli verre før det blir bedre.

Bruk privatbilen til jobb
Ett tiltak som ville hjelpe i de store byene, er at folk fikk bruke privatbilen mer til jobb uten å betale skyhøye bomavgifter. Siden skolene er stengt, er det parkeringsplass nok i skolegårdene. Men den der sitter nok langt inne for de partiene som har utpekt privatbilen som et skampålagt monster som truer vår klode. Og de sitter dessverre på vippen i mange kommunestyrer.
   Et interessant fenomen er den sterke motstanden mot at folk, for eksempel i hjemmekarantene, i stedet reiser på hytta. I utgangspunktet en utmerket løsning. På hytta bor de mindre trangt enn i byblokkene og rekkehusene. Men så er det det at hyttekommunene har et helsevesen hvis kapasitet kun er tilpasset tallet på fastboende. Tenk om noen blir corona-syke på hytta og oppsøker de få lokale fastlegene og helsesenterne! Det hele vil bryte sammen. Så hyttekommune-ordførerne vil at politiet skal stanse hytteeierne på vei opp i dalom!

Bruk sunn fornuft
Her må det gå an å vise sunn fornuft og tenke sjæl. Hvis hytteeiere, i eller utenfor karantene, reiser  til åpnere, friskere og sunnere omgivelser og tar skiene fatt i løypene (de står ikke tett i kø i heisanleggene, for de er jo stengt), må det være "innafor".
   Undertegnede og familie har selv en hytte to timers biltur fra hovedadresse. Vi er friske, fyller alltid opp tanken i hjemkommunen, stanser ikke på veien, har med alle dagligvarer vi trenger og holder oss til hytta som ligger langt fra naboene, og til skiløypene eller turstiene der vi ikke clincher med andre. Situasjonen er selvsagt annerledes der det er tette hyttekonsentrasjoner, eller der folk er så skrekkelig sosiale at de må innom Coop`en eller den lokale puben i kommunesenteret. I det tilfellet bør de holde seg hjemme.
   For sikkerhets skyld: Selv om vi hverken er moralsk tynget av problemstillingen, reiser vi ikke til hytta, men holder oss lojalt til helsemyndighetenes appeller. Bare så det er sagt.

Tenke sjæl
Likevel går det altså an å tenke sjæl. Man bør bruke sunn fornuft, rett og slett. Tenke gjennom situasjonen konkret, "i mitt tilfelle". Ordførere som oppfordrer hyttegjestene til å holde seg vekk, blir neppe populære i fortsettelsen. Men det spiller ingen rolle, de er valgt av lokalbefolkningen som mer enn gjerne ser fordelene med den økonomiske omsetningen hyttegjestene skaper, og melker hytteeierne med eiendomsskatt som ikke er pålagt lokale velgere. Hytteeierne får komme når det passer ordførere og folkevalgte. Uansett.
   En annet paradoks man bør tenke over: De ekstra milliardene som regjering og storting nå er villig til å sette inn som motkonjunkturpolitikk, er et resultat av oljenæringen og oljeinntektene. Hadde vi ikke hatt den robuste bufferen i Oljefondet, ville man måtte kutte ned på andre utgiftsposter, noe som vil kunne ramme menigmann hardt. Slå sosialt urettferdig ut.
   Men de samme partiene som nå krever mere penger, er for en stor del nøyaktig de samme partier som vil stenge oljekrana, skrape oljeinstallasjonene og avskaffe den solide oljesmurte norske økonomien. Glem det med "grønn teknologi" og "grønne arbeidsplasser" som liksom skal fikse alt. De er der ikke ennå. De kommer, men er der ikke i 2020. Det er nå Coronaen herjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar