mandag 2. september 2013

En gavepakke fra Eva Joly

Den tidligere franske presidentkandidaten for De Grønne, norskfødte Eva Joly, er gått inn i norsk valgkamp, og har gitt de borgerlige partiene en gavepakke i valgkampens sluttfase. Ved å heie på Miljøpartiet De Grønne øker hun sannsynligvis oppslutningen om dette partiet – med tilsvarende negativ virkning for Sosialistisk Venstreparti, som etter Jolys utspill for alvor risikerer å falle under sperregrensen på 4 prosent, og kan komme tilbake til Stortinget med 1 – én – representant. Også Ap-velgere har vært i siget mot De Grønne.

Send en bukett
Dermed øker sjansene for at den rødgrønne blokken taper ytterligere noen mandater på Stortinget. Erna burde sende Eva Joly en stor blomsterbukett med takk for hjelpen.
I velgerfolket ellers er Miljøpartiet omstridt, for å si det forsiktig. Partiets politiske program er så ekstremt, så livsfjernt og så teknologifiendtlig at det aldri vil få noen stor betydning i norsk politikk. Kampsaker som å senke leve- og velferdsstandarden til 80-tallets nivå, forslaget om at et fjernsynsapparat bør koste en månedslønn, eller full stans i oljevirksomhet med de konsekvenser det har for landets inntekter, er så virkelighetsfjernt at det nærmest blir komisk. 40 prosent av alle de pengene Norge trenger på offentlige budsjetter kommer fra oljevirksomheten.

Gjerne et hovedtema
De borgerlige partiene, og særlig Høyre, må bare håpe på at miljø- og klimapolitikk blir et hovedtema den siste uken før valget. Det styrker konkurransen om de «grønne» velgerne, og gjør at partier som SV, De Grønne og Venstre kannibaliserer hverandre.
Høyre har ellers en god miljøprofil fra før, etter at partiet har inngått flere klimaforlik i Stortinget og presset Arbeiderpartiet til å godta miljø- og klimatiltak som regjeringspartiet opprinnelig stilte seg lunkent til. Men Erna Solbergs parti er et regjeringsdyktig, bredt og ansvarlig alternativ som gjør at saker som skole, helse, omsorg og samferdsel har tatt noe av oppmerksomheten fra det blå partiets grønne profil.

Høyre og klimaforlik
Jeg leser av programmet at Høyre vil bidra til internasjonalt forpliktende utslippsavtaler og investere i forskning og utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn, utvikle EU`s kvotesystem, styrke forskningen på miljø og klima, fornybare energikilder, energiøkonomisering, karbonfangst og -lagring, trappe opp bevilgningene til miljøteknologifondet, støtte overgangen til null- og lavutslippsbiler gjennom avgiftsomlegging, effektivitetskrav til kjøretøyer, flere punkter for ladestasjoner og hydrogentilførsel m.m.m.

Bedre kollektivtilbud

Det har skjedd noe med Høyres kollektivsatsing de siste årene. Det er en helt annen driv i forslagene om flere og bedre kollektivløsninger, større statlige bidrag til kollektivprosjekter, til kollektivfelt, til innfartsparkering og til InterCity-utbygging av jernbanen. Partiet har i realiteten en miljøprofil man kan være stolt av – men standpunktene har lett for å drukne i fokuseringen på andre samfunnsområder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar