søndag 2. august 2015

Bryt opp rovdyrforliket

De groteske sauedrapene den siste tiden har vakt sorg og sinne langt ut over sauebøndenes rekker. Bare i Stange og nord i Akershus har mer enn 100 dyr blitt massakrert av ulv, og tar vi med oss fylkene Hedmark, Oppland og Akershus er mer enn 300 dyr tatt av rovdyr bare hittil i sommer.
   Stadig flere ulver streifer over flere fylker enn før, og langt flere ulv blir observert tett opp til befolkede områder, ikke minst i Østmarka nær Oslo.
   Sauetragediene handler ikke bare om økonomisk tap og stadig frykt for massedrap på egne husdyr. Det dreier seg om det motsatte av dyrevelferd, om lidelser av ufattelige dimensjoner. Vi har sett bønder gråte åpenlyst foran kamera, gårdbrukere som ser ulv på barnas skolevei, mennesker som kvier seg for å gå turer inn i hovedstadens friluftsområder.
   Som en passende reaksjon på sauedrapene har ordfører Nils A. Røhne i Stange tatt initiativ til et ordføreropprop som 28 ordførere har undertegnet. Ordføreren fra Arbeiderpartiet unngår snedig midt i valgkampen å gå løs på hovedsaken, som kort og godt er "rovdyrforliket" Stortinget gjorde i 2011. Nei, han går løs på forvaltningsmyndigheten i Klima- og Miljødepartementet og sier at forliket ikke "etterleves". Ordførerne vil ha Riksrevisjonen på banen for å kritisere oppfølgingen av forliket. De vil ha stående fellingstillatelser, skyting av de verste drapsmaskinene fra luften og bruk av ulvesporingshunder.
   Dette er spill for galleriet, et ynkelig forsøk på å snakke om noe annet. Forvaltningen - nå bestyrt av den blå-blå regjeringen - gjør så godt den kan etter forskriftene som den rødgrønne regjetingen laget etter forliket. Ap-ordføreren vender oppmerksomheten mot noe helt annet. Han later som om han "gjør noe".
   Problemet er ikke forvaltningen eller regelverket, problemet er rovdyrforliket i seg selv. Et forlik Høyre og andre borgerlige partier aldri skulle gått med på. De skulle latt Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gjøre vedtaket selv slik st de kunne sole seg i saken og selv hatt ansvaret for konsekvensene. Nok en gang viste Martin Kolberg seg som en lur forhandler.
   Rovdyrforliket bør etter min mening i det minste reforhandles (det er forpliktende inntil nytt vedtak er gjort) til et punkt der "grønne soner" er utvidet kraftig, og ulv bare tilllates langs svenskegrensa. Vandrende ulv over fea Sverige er forøvrig hovedproblemet. Myndighetene i begge land har mistet kontrollen.
   Rovdyrforliket slår fast at "Norge skal ha alle norske rovdyr i norsk natur", dvs ulv, bjørn, gaupe og jerv. Jeg er dypt uenig. Ulv og andre husdyrmordere hører ikke hjemme i et moderne samfunn i 2015. Vi må holde opp med romantikken og desimere særlig ulven  kraftig. Hvem savnet den egentlig i den lange perioden da ulv var så godt som utryddet, annet enn spesielt interesserte"?
   Jeg vil ikke savne den. Jeg stiller meg solidarisk med sauebøndene - og dyrene deres.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar