fredag 21. august 2015

Skattekutt skaper arbeidsplasser

Et uavhengig analysebyrå har denne uken levert sin rapport om kapitalbeskatning og investeringer i norsk næringsliv. Rapporten bekrefter at skattelettelser gir økte investeringer, flere arbeidsplasser, og at en reduksjon i formuesskatten vil øke andelen norsk personlig eierskap.
   Det er nøyaktig hva Solbergregjeringen har hevdet i lang tid – og forsøkt å få til. Det var nytteløst under de rødgrønne: Stoltenbergregjeringen reduserte selskapsskatten med fattige én prosent – men sørget samtidig for at oljeselskapene fikk skatteskjerpelse, aller minst det selskapene trenger nå med lav oljepris og stigende ledighet! Hittil har Erna Solbergs regjering senket skattene med 13,2 milliarder kroner, og alle motforestillingene som går på at skattelettelser ikke skaper økonomisk vekst, er grundig parkert.
   Menon-rapporten er et innspill til ny skattereform, og det skal bli spennende å se hvordan de rødgrønne reagerer: Vil de motarbeide skattelettelser som gir arbeidsplasser, eller innser de – selv i opposisjon – at den faglige anbefalingen har noe for seg? Dette blir krevende for Arbeiderpartiet. Vil Støre bruke alle virkemidler for å skape nye private arbeidsplasser i en tid der Norge trenger omstilling?
   Den faglig tunge rapporten slår altså fast at andelen norsk personlig eierskap øker med kutt i formuesskatten. For enkelte sektorer i industrien er lettelser i formuesskatten spesielt gunstige. Eksempler er små, kapitalintensive tjenestenæringer. Slike næringer står for stadig større andel av økonomien og representerer nærmere halvparten av alle bedriftene i næringslivet vårt.
   Jeg er fullt klar over at vi snakker om to typer skatt: Selskapsskatt og formuesskatt og at det er faglig uenighet om hvilke lettelser som virker best. Denne rapporten mener senkning av selskapsskatten er viktigst. Antagelig bør vi ha begge deler: Ved å senke formuesskatten og til slutt fase den helt ut, fjerner vi den diskriminerende forskjellen mellom norskeide og utenlandsk eide bedrifter. Sistnevnte betaler jo ikke formuesskatt. Vi får også bukt med den himmelropende urettferdigheten i at skatten må betales uansett om bedriften går med overskudd eller underskudd. Det virker heller ikke smart å skattlegge arbeidende kapital i form av maskinpark og andre produksjonsmidler, lager av usolgte varer osv.

   Så kan vi gjerne diskutere innslagspunkt for lettelser i formuesskatten slik at flere alminnelige lønnsmottakere får glede av lettelsene. Vi kan også lage en miks av kutt i selskaps- og formuesskatt. Problemstillingen om at «de rike får så mye lettelser» er bare vulgær og populistisk. Det er arbeidsplasser vi snakker om – å sikre de eksisterende og skape nye.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar