fredag 10. april 2020

"Corona-appen"

Jeg kommer personlig til å installere den varslede og mye omtalte "Corona-appen" som Folkehelseinstituttet utvikler sammen med noen som har greie på sånt. Selv om jeg antar (håper) at jeg selv ikke er smittet. Appen vil vise hvor jeg er (mobilnummer - GPS - Bluetooth) og hvem jeg har kontakt med, noe som vil, eller kan bli, et effektivt verktøy for smittesporing og varsling. Slik det er gjort blant annet i Sør-Korea. For at myndighetene skal ha mulighet til å dra nytte av appen, må mer enn halve befolkningen i Norge ta den i bruk. Parallelt må testkapasiteten bygges opp til et nivå som matcher de opplysningene man får frem. Oppfølging av dataene som helseteam får kjennskap til, er selve kjernen i prosjektet.

Vil følge oppfordringen
Det er god grunn til å anta at de fleste nordmenn vil følge myndighetenes oppfordring. Den lojale oppslutningen om corona-rådene så langt tyder på det. Helsearbeidere kan følge bevegelsene til dem man vet er smittet, eller har mistanke om er det, og se om disse har vært i nærheten av andre, for eksempel "en utsatt gruppe", eldre eller beboere på sykehjem med flere. "Smittesporene" kan følges opp med effektive mottiltak der dette er nødvendig eller ønskelig: Testing, behandling, isolasjon eller karantene.
   Dataene blir, etter det jeg forstår, lagret i 30 dager, deretter slettet - og det dreier seg om et utprøvingsforsøk. Dataene blir også kryptert og lagret i "en sikker skyløsning", sies det. Den som er smittet kan spores til andre dersom begge/de andre har vært nærmere hverandre enn to meter i mer enn 15 minutter.
   Det er klart at en slik app reduserer tiden det tar å spore smitte, og varsle andre. I dag må den smittede forsøke å rekapitulere bevegelser og personlig omgang på "husken". Da kan man lett glemme noen.

Vil fortelle hvem du er
Alt er såre vel, så langt. Men appen vil også kunne fortelle noen andre hvem du er, alder, ditt bosted, din bygd eller din bydel. Alle som har vært på dørbank i valgkamper, som undertegnede ved mange valg, vet at det foreligger data på sosioøkonomiske forhold dørbankerne går etter. "Rodene" forteller om inntektsforhold og sannsynlig velgeradferd - egne velgere, motstandernes velgere, de på vippen som ikke har bestemt seg...
   La meg fortsette tankegangen: Det er slett ikke usannsynlig at de "verste" smittebærerne vil kunne identifiseres etter for eksempel minoritets- eller majoritetsbakgrunn. Man vil helt sikkert finne "verstinger" for eksempel i bydeler i Oslo sentrum og Øst, som rommer 220.000 av hovedstadens 700.000 innbyggere. De omtalte bydelene er allerede utpekt som problemområder i coronaens tid. Litt har sammenheng med manglende språkkunnskaper (det er laget informasjonsmateriale på 42 språk for å rette opp dette). Noen har et avslappet forhold til pålegg fra myndigheter, ikke så opptatt av å lære seg norsk, og har bevisst funnet seg ghettolignende boligstrøk der det ikke er nødvendig. Vi har en også en mistanke om at noen heller ikke ønsker å bli en del av det norske samfunnet. Alt for mange tydelige utsagn viser det.

Misbruk i samfunnsdebatten
Denne type opplysninger kan bli misbrukt i samfunnsdebatten, enkelte grupper kan bli utpekt som syndere og virusspredere på en dypt urettferdig, ja, rasistisk måte. Jeg nevner dette fordi vi skal være klar over det i forkant. Vite hva vi gjør, og erkjenne mulige konsekvenser.
   Smittesporingen vil vise hvor ofte og hvor du tar ikke bare lønningspilsen, men hvilke etablissementer du oppsøker for en hyggelig og sosial aften. Det er ikke usannsynlig at smittesporene vil åpenbare det vanlige mønsteret: At de med høyest inntekt, høyest utdannelse og best helse utgjør et mindre problem enn andre lag av befolkningen - vel og merke etter at skituristene fra Oslo vest som har vært i Østerrike og Nord-Italia, er friske igjen.
   Tro ikke at opplysninger fra appen ikke vil bli brukt på denne måten. Enten vil de lagrede, oppdagede konsekvensene være åpen informasjon fra starten av, eller så vil utro tjenere lekke dem ut, i denne sjekk-journalistikkens og tipstelefonenes tid. Én afrikansk landbakgrunn er alt løftet ut som et problem under coronaepidemien.
   Som sagt: Jeg installerer appen så fort den foreligger.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar