fredag 27. mai 2016

Det store selvbedraget på venstresiden

Venstreorienterte aviser og andre medier er blitt inderlig lei av å bli beskyldt for å være «politisk korrekte» i stedet for realistiske når det kommer til flyktning- og innvandrerspørsmål, vel vitende om at beskyldningen treffer blink: Venstresiden har berøringsangst i forhold til temaet. Ikke fordi man ikke ser problemene og utfordringene for det norske samfunnet, men fordi man for all del ikke vil gi Fremskrittspartiet og delvis Høyre rett i noe av kritikken fra det hold. Med andre ord: Man synes det er viktigere å ikke gi innrømmelser til høyresiden enn å føre en politikk som er bra for Norge. Så små kan politikere, rikssynsere og radikale mediefolk være.

Nyorientering?
Men der er tegn til nyorientering og et forsiktig linjeskifte. De fleste tegnene kommer fra Sverige, der journalister og redaktører, ja, til og med regjeringen, åpent uttaler at man har vært for naive i innvandrerspørsmål, at strømmen av flyktninger og asylsøkere har vært for høy, at man ikke har tatt de oppståtte parallellsamfunnene, innvandrerghettoene, alvorlig nok.
Og nå er det for sent. Samtlige nødetater, ikke bare politiet, opplever å bli steinet og motarbeidet med vold og ukvemsord så fort de går inn i bestemte kvartaler eller bydeler – over hele Sverige. Innbyggerne regner seg ikke som del av det svenske samfunnet, de følger sine egne lover og regler og anerkjenner ikke storsamfunnet Sverige som noen legitim størrelse som angår dem. De utrygge områdene kan telles i dusiner, og de blir flere og større etter som tiden går og intet blir gjort.

La lokk på virkeligheten
Sveriges ledende aviser og TV-kanaler har lagt lokk på all kritikk mot denne utviklingen. Politiet på grunnplanet har fått munnkurv om de forteller hvordan virkeligheten er. For åpen kritikk kunne styrke Sverigedemokratene. Det er viktigere enn å ta selvkritikk, ta innvendinger og motforestillinger til etterretning – og gjøre noe med det. Først de siste månedene er både svensker og andre gjort uttrykkelig oppmerksom på realitetene. Flere utenlandske TV-team som har begitt seg inn på «farlig område» i svenske byer, er blitt steinet og kjeppjaget.

En uredd stemme
Samfunnsdebattanten og journalisten Kadra Yusuf har en tankevekkende kommentar i Dagsavisen 27. mai. Hun skriver blant annet: «Det var i mange år slik at venstresiden ikke ville ta tak i problematiske sider ved innvandring og integrering. Det har jeg selv erfart en rekke ganger. Ett eksempel er da jeg for noen år siden holdt et foredrag om trygdesvindel blant gifte somaliske mødre. Etter foredraget kom en høytstående SV-politiker bort til meg. Hun sa hun var enig med meg i en del ting og i dette tilfellet hadde jeg rett, men det var bare synd at de ikke kunne støtte slike som meg offentlig. Da ville nemlig Frp klatre videre på meningsmålingene».
Kommentar overflødig.

Innvandrerrealisme
Så kommer den opprinnelige kosovoalbaneren Sylo Taraku (42) ut med boken «Innvandrerrealisme». Han er utdannet statsviter, har jobbet i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), vært underdirektør i Utlendingsdirektoratet og generalsekretær i integreringsorganisasjonen LIM. Han jobber nå for Arbeiderpartiets tenketank Agenda. Taraku gir følgende råd om hvordan Norge og andre europeiske land bør håndtere flyktning- og asylsøkerspørsmålet: Flyktningene må hjelpes der de er. Vi må tilnærme oss problemene smartere og med mer hensiktsmessige grep. Norge og EU bør øke innsatsen for å hjelpe flyktningene i nærområdene, og lage et system for å sile asylsøkerne som skal til Norge der – og øke antall kvoteflyktninger. I denne kvoten vil han inkludere krigsflyktninger. «Vi må sikre dem en tryggere reise til Europa og spare tusenvis av menneskeliv. Vi bruker for store ressurser på å behandle søknader fra asylsøkere som likevel ikke får bli.»
Sier en mann som selv flyktet til Norge fra Balkan i 1991 der han som 18-åring nektet å la seg innrullere i den jugoslaviske (serbiske) hæren.

Hjelpe i nærområdene
Under årets 1. mai-demonstrasjoner var det flere fra Norsk Folkehjelp som holdt appeller rundt om i landet. Organisasjonen, som mest presist kan kalles «arbeiderbevegelsens Røde Kors», har lang erfaring med humanitært arbeid i utviklingsland og i krigsområder (minerydding). I deres appeller gikk det igjen: Det viktigste er å hjelpe i nærområdene. Kanskje et tegn til forsiktig nyorientering?
Men venstresiden ellers stritter imot: Norge skal ta imot flest mulig flyktninger og asylsøkere, så mange som overhodet mulig. De skal få permanent opphold nærmest fra dag én. Alle motforestillinger og alternativer blir stemplet som rasistisk og menneskefiendtlig. Gir vi etter for realismen og fornuften – da kan jo Frp gå frem på meningsmålingene... Det må være en skjebne verre enn døden. Så ideologisk forstokket går det altså an å bli.

Håp i sosiale medier
Jeg ser håp om en gryende dypere virkelighetsforståelse på andre felter også: De elitepregede mediehusene og TV-kanalene mister stadig større innflytelse, og raser i omdømme. Folk tror ikke lenger på dem. De sosiale mediene overtar for meningsdannelsen. Den venstreorienterte akademiske eliten mister grepet. Vi har den samme situasjonen som under EF-kampen i 1972 og EU-kampen i 1994: 90 prosent av de ledende mediene hamret dengang løs på velgerfolket om EUs velsignelser og utenforskapets forbannelser. Folket sa likevel nei ved begge anledninger.

Det er bra at opinionsdannelsen nå skjer uavhengig av de etablerte akademiske sirklene, de politisk korrekte meningene, de venstreorienterte mediene. Uansett hat-retorikk, nettrollutgydelser (som går begge veier) er de sosiale mediene kommet for å bli. Utenfor kontroll av sjeleingeniørene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar