torsdag 11. juni 2015

Ingen vinnere, bare tapere

Forliket om Syria fikk en foreløpig konklusjon som bare har skapt sinne, frustrasjon og usikkerhet for hva vedtaket vil bety for norske kommuner. Det er de som betaler regningen, om ikke økonomisk i første rekke, så iallfall må de møte de praktiske utfordringene i hverdagen. Ingen «vant» på avtalen mellom de seks partiene, ingen fikk sine primærstandpunkter eller landsmøtevedtak respektert. Frp og SV trakk seg i sinne, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og MDG oppnådde et tall på flyktninger et godt stykke fra den begeistrede landsmøteapplausen.
   Her er noen konsekvenser som partiene på Stortinget umulig kan ha tenkt nøye nok igjennom når de 8.000 flyktningene skal hentes inn:

Fortrenger andre
Kvoteflyktningene (Syria-flyktninger) blir sendt direkte til kommune-Norge, de kommer ikke til å sitte på asylmottak. De går foran i køen, til skuffelse for de 5.400 som er der nå og som venter på bosetting. I den grad disse siste får komme til et lokalsamfunn, vil familiegjenforening bli utsatt i det uvisse. Syria-flyktningene får forrang. Antallet for i år blir hevet fra 1.500 til 2.000 ifølge avtalen som ble gjort på Stortinget i går. Snart kommer en anmodning fra IMDI om at kommunene skal strekke seg enda lenger... Tar du den, så tar du den.
   Mens de 8.000 ekstra flyktningene sluses inn over en treårsperiode vil nye asylsøkere sette kursen mot Norge. Noen med et genuint beskyttelsesbehov, mange ikke. Slik Stortingets venstre- og sentrumsflertall nå opptrer, vil asylsøkerstrømmen fortsette.

Kamp om boliger
I mange norske kommuner blir det en kamp om å skaffe flere utleieboliger. Flyktningemottaket, som er blitt en prestisjesak, må nødvendigvis fortrenge andre vanskeligstilte grupper i lokalsamfunnene. Man skal ikke sette svake grupper «opp mot hverandre», men det er nøyaktig hva som vil skje i virkelighetens verden.
   Enkelte kommuner, som Sandefjord, har forstått hva som var i emning og har satt som forutsetning at Husbanken gir garanti for lån til minst 20 flere utleieboliger for å ta imot en ekstra kvote i år og for neste år (det var før Syria-forliket). Forbilledlig klarsynt. Hvor langt vil de stakkarslige 50 millionene ekstra som nå skal bevilges til kommunene, rekke? Støre var så stolt, så stolt over dette tallet.
   I mange norske lokalsamfunn vil det oppstå store problemer med nok kapasitet til integreringstiltak, norskopplæring, skolegang, morsmålslærere, jobb og flyktningguiding. Jeg er helt sikker på at misnøyen vil stige, og at holdninger vil endre seg.

Kommunevalget = folkeavstemning
Fremskrittspartiet krever folkeavstemning, men vil ikke få det. På den annen side vil årets kommunevalg nettopp bli en slik folkeavstemning: Velgerne vil vite at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre, KrF og MDG ville ha 10.000 ekstra flyktninger til Norge, etter sine landsmøtevedtak.
   Flyktningeorganisasjonene som Flyktningehjelpen og Redd Barna er forbannet fordi forliket og avtalen på Stortinget innebærer kutt i bistandsbudsjettene – med Kristelig Folkepartis velsignelse. Disse organisasjonene har bedt om flere midler til å hjelpe flyktningene i regionen, og har advart mot å bruke milliarder på å ta imot dem i høykostlandet Norge.

Mindre penger
Nå får flyktningorganisasjonene ikke bare mindre til nærområdet enn de ellers kunne fått, de får merkbare kutt i allerede eksisterende bistandsprosjekter i flere verdensdeler:
   Pengene tas fra midler som skulle brukes i Latin-Amerika, Asia og Afrika. For eksempel 75 millioner kroner til forskning, 40 millioner til «det sivile samfunn» i utviklingsland (NGO`er) for å styrke frivilligheten og organisasjonsoppbygging uavhengig av staten.
Liv Hegna i Redd Barna: «Man tar fra de fattige, og gir til andre fattige».
   Selvfølgelig blir det stor glede blant de 8.000 flyktningene som tas imot i Norge mer eller mindre hjertelig. De vinner gull-lottoen, mens millioner andre landsmenn blir igjen. Med samme kronebeløp som det koster å ta imot 8-10.000 ekstra flyktninger, kunne vi minst ha hjulpet 100.000 flyktninger der de er. Det sier Flyktningehjelpen klart og tydelig.    Veldig tydelig.

Nei, her er ingen vinnere, bare tapere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar