søndag 14. juni 2015

Hvorfor de rygget tilbake

Begge de to sosialdemokratiske avisene Aftenposten og Dagsavisen godtar og anbefaler forliket i Stortinget om å redusere tallet på Syria-flyktninger fra 10.000 over to år til 8.000 over tre år (i realiteten en sterk opptrapping i 2016 og 2017).
   Dagsavisen, som opprinnelig ivret sterkt for å tre 10.000 flere flyktninger ned over hodet på norske kommuner, peker nå på de «praktiske problemene» med å ta imot 5.000 flyktninger allerede i år. Dessuten «var det ikke mulig å få Høyre med på dette....Jonas Gahr Støre måtte til slutt velge mellom 8.000 eller ingen avtale med regjeringspartiet».
   Men ifølge avisen "går det i riktig retning".

Hadde og har flertallet
Dette er – på godt norsk – tøv. Arbeiderpartiet kunne ha brukt det faktiske flertallet i Stortinget bestående av seg selv, SV, Sp, MDG, KrF og Venstre til å tvinge gjennom det høye tallet. Problemet var at med et slikt tvangsvedtak måtte de samme partiene også for skams skyld finne penger på statsbudsjettet for opptrappingen.
Det kunne de ikke gjøre uten a) å ta penger fra områder som ville føre flere partier over smertegrensen og dermed gi enda flere protester (bistandsbudsjettet), eller b) bruke friske midler ved å sluse inn flere oljekroner. Det siste har de samme Syria-partiene lest opp og vedtatt er uansvarlig.

Kommune-Norge protesterte
Dessuten ble det like etter landsmøtevedtakene klart at kommune-Norge protesterte på det sterkeste og minnet om – helt realistisk og virkelighetsnært – at de praktiske problemene og de økonomiske utfordringene oversteg kommunenes evne til mottak, integrering, norskopplæring og arbeidsplasser.
Ap-styrte kommuner er fra før sinkene i mottak av flyktninger (selv om man nå later som det motsatte her og der). Så var KS raskt ute med høyere krav til kompensasjon for flyktningregningene. Et nytt budsjettproblem for Stortingets Syria-flertall.

Faller på gallup
Aller mest alvorlig var den folkelige reaksjonen: Arbeiderpartiet falt som en stein på partimålingene, både for stortings- og særlig i forhold til kommunevalget. Det er for øvrig dette som skjer hver gang Jonas Gahr Støre åpner munnen for faktisk å mene noe. I hele 2014 og hittil i år har han behendig unnlatt å innta klare standpunkter i saker som er viktige for folk flest. Han har bare villet «lytte og lære», «ha et åpent sinn», men ellers sittet musestille i båten. Derav flere tåkefyrstenominasjoner og priser i Geelmeyden Kieses uformelle konkurranse om ullen kommunikasjonsstrategi.
I Syria-saken tok han munnen alt for full ved å love 10.000 syrere opphold i Norge. Hvorfor gjorde han det? For å skjule det faktum at Arbeiderpartiet inntar eksakt det samme innvandrerkritiske standpunktet som Fremskrittspartiet. Ved flere anledninger har Støre i det siste gjentatt: «Aps flyktninge- og asylpolitikk ligger fast.»

Mer liberal enn Ap
Kjensgjerningen er at asylpolitikken til Solberg-regjeringen pr. i dag er langt mer liberal og human enn de rødgrønnes linje mellom 2005 og 2013 (etter den fornyede asyl- og returavtalen mellom regjerings- og støttepartiene). En politikk som er blitt skarpt kritisert innad og utad i Ap av blant andre Dagsavisens Arne Strand. For å sukre pillen for landsmøtet, stilte Ap-lederen seg i moralsk positur og ønsket 10.000 flere flyktninger velkommen. I stedet for å hjelpe mer i nærområdene. Det dempet kritikken mot hovedlinjen partiet har stått for og fortsatt står for.
Glem argumentet om at en ekstraordinær humanitær situasjon krever ekstraordinær innsats. Situasjonen var ikke så veldig mye annerledes i 2013 da de rødgrønne fortsatt satt med flertallet på Stortinget. Og Solberg-regjeringen har trappet opp hjelpen i Syrias nærområder vesentlig.

Hjelpe-Norge raser
Raseriet brer seg i «hjelpe-Norge», alle de organisasjonene som lever av statlige bidrag til egne prosjekter der hvor flyktninger og fattige faktisk bor – i verdens krigssoner: Flyktninghjelpen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Redd Barna, Kvekerhjelpen og en drøss andre mindre organisasjoner er i harnisk over konsekvensene av hva Arbeiderpartiet, SV, Sp, MDG, KrF og Venstre utbasunerte på sine landsmøter.
250 millioner kroner må nå nemlig tas fra pågående og planlagte bistandsprosjekter i andre verdensdeler og regioner utenfor Syria. Vårt Land ramser opp alle kuttene, men vil ikke innrømme at dette er kutt KrFs Knut Arild Hareide har signert indirekte ved å undertegne på mottak av først 10.000, til slutt 8.000 flyktninger:
* Forskning – 75 millioner kroner
* Sivilt samfunn - 40 millioner kroner
* Faglig samarbeid – 25 millioner kroner
* Fornybar energi – 30 millioner kroner
* Tilleggsmidler via FN-systemet – 25 millioner kroner
* Regionbevilgning Latin-Amerika – 15 millioner kroner
* Regionbevilgning Asia – 20 millioner kroner
* Regionbevilgning Afrika – 20 millioner kroner
Som følge av Syria-avtalen og standpunktene til de seks partiene som ønsket seg 10.000 flyktninger til Norge, har NORAD nå måttet sende ut beskjed om at konkrete prosjekter må skrinlegges eller utsettes, også prosjekter og formål man allerede har gitt klarsignal for.
Det ville aldri ha skjedd om Solberg-regjeringens opprinnelige standpunkt hadde vært støttet og respektert.

Selvfølgelig kan ikke den enkelte hjelpeorganisasjon «forstå» hvorfor akkurat deres hjelpearbeid ikke blir skjermet. Det bør de spørre Støre om.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar