søndag 1. februar 2015

Putin har gitt klarsignal for fortsatt krig

En nedslående melding fra OSCE, Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa:
Møtet i trepartsegruppen (TCG) lørdag 31. januar i Minsk måttet utsettes fordi de øverste representantene for opprørerne i Donetsk og Luhans «folkerepublikker» ikke møtte opp til det avtalte møtet, og deres representanter på lavere nivå hadde ikke fullmakt til å tiltre de forslagene trepartsgruppen hadde utarbeidet.
   I stedet hadde topplederne for opprørerne reist til Moskva. Som jeg skrev i bloggen i går: De har ønsket seg mer militærutstyr og flere russiske soldater og nå åpenbart fått klarsignal fra Putin om å kjøre på med sin offensiv ut over den «kontaktlinjen» (grense for våpenstillstand) som Minsk-avtalen bestemte i september 2014.

Lederne holdt seg borte
I en nøktern pressemelding konstaterer OSCE at de to prorussiske opprørslederne var spesielt og personlig invitert til møtet i Minsk, men viste seg ikke.
   Kontaktgruppen hadde utarbeidet konkrete tiltak for å sette i verk Minsk-avtalen i den hensikt å få en stans i krigshandlingene. Representantene for «folkerepublikkene» på lavere nivå hadde ikke fullmakt til engang å diskutere forslagene om å iverksette en ny våpenstillstand inklusive et krav om at begge parter skal trekke tilbake tunge våpen.
I stedet krevde representantene for Donetsk og Luhansk en revisjon av protokollen og memorandumet fra september ifjor. Møtet ble altså formelt utsatt (adjourned). Årsaken er selvfølgelig at opprørerne vinner terreng på slagmarken. Deres krig lønner seg – for øyeblikket. Da er forhandlinger, våpenstillstand og fred uinteressant.

Fortegner bildet
I Dagsrevyen søndag kveld fortsatte NRKs utenrikskorrespondent i Moskva sin fortegnelse av virkeligheten og årsaken til den humanitære krisen ved blant annet å la sivile i Donetsk i intervjuer gå skarpt ut mot Kiev-regjeringen og Porosjenko, som de mente hadde ansvaret for den forverrede livssituasjonen deres. Uten en eneste motforestilling. Korrespondenten er på vei til å bli gullgutten til russisk UD og dets presseavdeling. Han har knapt hatt noe innslag der årsaken til Ukraina-krisen blir forklart og balansert opp.
   Det er synd, vi kan altså ikke lenger stole på at Norsk Rikskringkasting gir oss det fulle og sanne bildet av det som foregår i Øst-Ukraina.

Krigen fortsetter
De prorussiske opprørernes offensiv fortsetter med solid støtte av ordinære, men umerkede russiske soldater og topp moderne utstyr.
   Det er opprørerne som har brutt med Kiev, og har nå det fulle og hele ansvar for befolkningens sikkerhet og velferd. Det ansvaret må russerne på den andre siden av grensen dele. Det er ikke merkelig at Kiev-regjeringen har stanset bl.a. pensjonsutbetalinger til en befolkning som har brutt med resten av Ukraina og ønsker en tilnærming (les: å være undersåtter) til Putin-Russland. Dersom flertallet i Donetsk og Luhansk vil ha det sånn, er det lite Kiev og omverdenen kan gjøre. De har seg selv å takke.
   Det eneste som kan rette opp deres livssituasjon, er å gjøre opprør mot opprørerne. Men det vil neppe skje. Opprørslederne har kontrollen på vegne av Putin.

   Det er Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt som twitrer om OSCE. Han er vel verdt å følge.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar