onsdag 20. november 2013

Datatyven, spionen og landsforræderen Snowden

Det har vakt oppsikt at fremsatte beskyldninger mot norsk etterretningstjeneste fra Dagbladet og den tidligere «stjernejournalisten» i The Guardian, Glenn Greenwald, viste seg å være en fundamental og pinlig misforståelse. Greenwald har ikke bare misforstått og fortegnet overvåkning av spansk og fransk datatrafikk, han har stort sett bare vært en lydig disippel og etterplaprer av datatyven Edgar Snowden, som heller ikke har skjønt alle databilder og -kilder han kopierte.
   Hvorfor er noen overrasket? Påstandene om at amerikanske NSA detaljovervåker vanlige menneskers og statslederes mobilsamtaler har vært gjendrevet ved flere anledninger. Det er en krevende pedagogisk øvelse når for det første medier ønsker å tro på alt det negative som blir sagt og for det andre når etterretningstjenestene ikke kan gå for dypt i forklaringene. Da avslører de egne metoder.

Antiterror
Overvåkning av datatrafikk har bakgrunn i nødvendig internasjonal antiterrorvirksomhet. Høyst sannsynlig har NSA og andre NATO-lands tilsvarende tjenester klart å oppdage og deretter stanse et ukjent antall terrorplaner. Amerikanerne kan mest og har best teknologi – og det har ført til misunnelige reaksjoner fra andre stormakter.
   Det er heller ikke sånn at disse overvåkningstjenestene er interessert i dine og mine telefonsamtaler, epostmeldinger eller SMSer. Alle må forstå at det er en umulig oppgave. Vi lever ikke i en tid hvor metodene er lik de første James Bond-filmenes spennende Q-finesser eller DDR-statens lyttevirksomhet. Det som skjer er at datatrafikken skummes inntil visse trefford, kodeord, sammenkoblinger av personer og visse geografiske områder fører til en «match». Det er da man går ned i overvåkning av enkeltpersoner og grupper. I USA skjer det etter rettslig godkjennelse, og bevisbyrden eller indikasjonene må være ganske klare og tunge.

Ingen helt
Edgar Snowden er ingen helt. Han gikk systematisk til verks som spion mot eget land. Han stjal passord fra kolleger og hadde én hensikt: Å skade USA og selv bli en internasjonal figur a la Wikileaks-lederen med høy sigarføring. Det mest skadelige Snowden har gjort, er å avsløre landets kapasitet for overvåkning. Pluss litt til.
   USA har store, men ikke uendelige ressurser. Det å følge opp samtaler og meldinger krever først og fremst analyseverktøy som må utføres av personell. Landet har mer enn nok problemer med sin statsgjeld og sine underskuddsbudsjetter til å bruke tid og penger på din og min bruk av internett. Og er det virkelig noen som tror at Angela Merkel og andre statsledere snakker konfidensielt med andre mennesker på «åpne linjer»? Det gjørt de selvfølgelig ikke, alt er kryptert og effektivt skjult for andre.
   Det mest interessante ved de siste dagers avsløringer er ikke Dagbladets tabbe, men påvisningen av at Snowden har misforstått helt det som norsk militær etterretning har gjort og gjør i Afghanistan. Når han har misforstått så til de grader i dette tilfellet, hva har han da ikke også gjort tilsvarende ved tidligere «avsløringer»?

   Selv synes jeg det er greit å bli overvåket, selv om det bare er en forsvinnende liten sjanse for at det skjer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar