onsdag 3. juli 2013

Hemmelige tjenester II

Mens hackeren, datatyven, ”varsleren” og spionsiktede Edward Snowden strever med å finne en frihavn for asyl eller et fredet tilholdssted der han kan fortsette korstoget mot blant annet moderne terrorbekjempelse via the World Wide Web, river myndigheter og antiterrortjenester seg i håret i forsøk å reparere de betydelige skadene Snowden har påført dem. At kampen mot terror er blitt svekket for en stakket stund, er det ingen tvil om. Men det er en forbigående tilstand, selv om reparasjonskostnadene er store, og belastes skattebetalerne.

Konsekvens av 9.11
Det er vel kjent at flere lands myndigheter, og spesielt USA, i kjølvannet av den uhyggelige terrordagen 11. september 2001, har hatt tilgang til telefon- og internettovervåkning i større grad enn tidligere. De amerikanske folkevalgte har gitt lovgrunnlaget, og domstoler påser at kommunikasjonskontrollen ikke misbrukes. 55 prosent av amerikanerne var fullt klar over overvåkningen, ikke bare at den fant sted, men også omfanget. De fleste har akseptert at overvåkningen er nødvendig, og synes ikke deres eget privatliv lider noen uakseptabel overlast. Det er først og fremst terrormistenkte utlendinger som kommuniserer med amerikanere som er i søkelyset. Vanlige menneskers chatterom er uinteressant.

Data blir saumfart
Uendelige mengder data knyttet til individer som benytter internett, eller e-mail, facebook og twitter, blir fortløpende saumfart eller lagret av offentlige instanser, kommersielle aktører – eller kriminelle kretser som ved hacking leter etter en mulighet for å svindle deg. I de fleste tilfellene (bortsett fra når det gjelder hackende datasvindlere) har hver og en gitt sin tillatelse til at opplysninger lagres av myndigheter og banker – i tillit til at opplysningene blir beskyttet og ikke misbrukt.

Brøt taushetsløftet
I Snowdens tilfelle hadde han avgitt taushetsløfte, men brøt løftet fordi han mente en høyere kallelse og egen oppfatning av moralske verdier var viktigere enn det store fellesskapets behov for å beskytte et demokratisk samfunn. Han har bekreftet det illegale i handlingen, men ser freidig og frimodig inn i kameraet og forteller at selvsagt er han ingen forbryter, det er det myndighetene som er. Så stikker han av fra rettsforfølgelse, først til Hongkong, deretter Moskva.

Mønstre som gir "treff"
Alle som tenker som Snowden, jubler. Det gjør også de faste, nærmest profesjonelle USA-kritikerne hjemme og ute, og de som mener å ville forsvare ytringsfrihet og andre rettigheter vi tar som en selvfølge. Så lenge det ikke kan informeres offentlig med konkrete eksempler på at antiterrorovervåkning er nødvendig og nettopp avhengig av datainnsamling som avslører mønstre og gir ”treff”, har protestantene alle fordeler i mediekampen. Alle medier er selvsagt på Snowdens side. Det skulle bare mangle, de lever jo av fri flyt av informasjon inn til redaksjonene, gjerne gratis Unntatt er de tilfellene der de selv tar betaling for å bringe videre den samme informasjonen i bearbeidet form.

Hackende internettgenerasjon
Det er nettopp dette siste Assange, Manning, Snowden og andre i den hackende internettgenerasjonen ikke aksepterer. All informasjon skal være fri, uhemmet og gratis. Å dele åndsverk som musikk og litteratur med hele verden uten betaling er blant annet idealet. Derfor er kampen mot alle som i deres egne øyne tar ublu priser for transaksjoner eller salg, et høyverdig hackermål. Den voksende hacker-mentaliteten er selvsagt antiautoritær, omfavner den nevnte ”frie data”-ideologien og har bygget opp en egen moralkodeks som forsvar for datatyverier og påfølgende offentliggjøring. I amerikansk sammenheng kan de betraktes som ekstreme liberalister, ”libertarianere”. Det er ikke uten grunn at Snowden ga bidrag til Ron Pauls presidentkampanje sist høst. Han tilhører ikke noen skummel venstreradikal krets, men på sett og vis det ekstreme høyre.

Heltestatus
Han får heltestatus i hacker-miljøene verden rundt, og vil bli omfavnet av Amnesty, PEN-klubber og all verdens menneskerettighetsorganisasjoner. Samtidig blir USA angrepet av skinnhellige europeiske tidligere stormakter, som driver med akkurat den samme overvåkningen men med mindre ressurser og mindre evne. Alle reaksjoner og kommentarer er forståelige logiske og naturlige.
   Ett står fast for undertegnede: Snowden er først og fremst en kriminell datatyv og hacker som påfører kampen mot terror stor skade. Han bør utleveres og få en fair rettergang.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar