torsdag 7. januar 2021

Trump-hirden aksjonerte

Man kan si mye om Trump, og det er ikke nødvendig å ramse opp alle karakteristikker som hans motstandere har benyttet de siste fem årene - helt fra valgkampen foran 2016-valget. Selv konkluderer jeg med at narsissisten, det egosentriske, antidemokratiske maktmennesket har åpenbare psykopatiske personlighetstrekk. Han er en farlig person i verdens mektigste embede, og burde vært fjernet gjennom en riksrettsprosess for lenge siden. Etter valget i november har han også vist karaktertrekk som tyder på mental ubalanse. Det er ikke beroligende med tanke på den makten en amerikansk president har. I tillegg må nevnes Trumps hatefulle og splittende retorikk som gjør at amerikanerne fremstår som et folk "delt på midten" der partene har vanskelig for å møtes i kompromisser og samarbeid over partigrensene.

Et avgjørende skille

Onsdag 6. januar gikk han et syvmilssteg for langt da han hisset opp og sendte de lojale stormtroppene sine mot Capitol Hill. Det var lavpunktet i utallige forsøk på å omgjøre valget der hans motstander fikk hele syv millioner stemmer flere enn han selv. Ingen rettsinstans - på lavere eller høyeste nivå - har gitt ham medhold i anklagene om valgfusk. Flere av hans egne medspillere og partikamerater i sentrale posisjoner har fullt ut akseptert det demokratiske utfallet.

Jeg bruker bevisst ord som "stormtropper" og "partikamerater" for å gjøre en sammenligning med visse historiske utskeielser i mellomkrigstiden og under annen verdenskrig 1939-1945. President Elect Joe Biden har kalt "demonstrantene" utenfor og innenfor Kongressbygningen for pøbler, mobb og "domestic terrorists", og de betegnelsene er helt korrekte og presise innenfor amerikansk ordforråd og kontekst.

Illevarslende likhet

Men nettopp fordi jeg og mange andre nålevende i Norge og Europa er født før, under og like etter krigen og okkupasjonen og er vokst opp med Nazi-Tysklands nære historie og til og med har studert emnet formelt eller som interesse, ser klart likheten og de illevarslende trekkene ved den gjengen av Trump-"demonstranter" som i går gikk til stormangrep på amerikanernes "storting" for å vandalisere og tilgrise lokalene til de folkevalgte representantene.

Den nærmeste sammenligningen er i mitt hode SA - Sturmabteilungen - som var det tyske nazipartiets halvmilitære gatetropper. De bar ikke helt samme uniform i går, de som angrep Kongressbygningen, men de var tydelig av samme ulla. De lot seg bruke på Førerens kommando.

Overført til norske forhold var inntrengerne, pøbelen og mobben en slags hird - fremdeles ikke fullstendig uniformerte, men med samme sinnelag, holdning og like klare for voldsbruk. Svært mange bar skuddsikre vester og andre effekter som viste hvem de var, hvem de trodde på og hvem de aksjonerte for. Dessverre er det for få i dagens Norge som vet hva begrepet "Krystallnatten" i Tyskland innebærer.

Godkjenner ikke forklaringer

For si det rett ut: Jeg godkjenner og aksepterer ikke de dypsindige forklaringene fra alle de gråtkvalte sosiologene som er så snare til å "forklare" og unnskylde Trump-hirden og de holdningene alt for mange republikanske velgere har inntatt. De er så fattige, stakkar, de er blitt degradert fra middelklasse til arbeiderklasse uten fremtidshåp. De er kanskje arbeidsløse, samfunnseliten overser dem, de er rammet av "grådigheten i det kapitalistiske systemet". De har ikke annet å gjøre enn å være voldelige, rasistiske og opprørske, har de vel? Samfunnet har skylda. Tull og tøys og falsk filosofi. Hvert enkelt oppegående menneske er ansvarlige for egne, individuelle holdninger og handlinger. I et demokrati tar folkevalgte avgjørelser på våre vegne. Liker vi ikke konsekvensene av vedtakene, velger vi andre politikere.

Arven etter Trump

Så må jeg avslutningsvis nevne de avgjørelsene, vedtakene og signalene som Donald Trump og republikanerne har gjennomført de siste fire årene, som jeg er enig i: Det var riktig å sette en støkk i NATO-landene ved å forlange høyere forsvarsbevilgninger. Byrdefordelingen i alliansen har alt for lenge vært skjev og urettferdig sett fra amerikanske skattebetalere.

Trump hadde rett i å kritisere Tyskland for samarbeidet med Putin-Russland om gassrørledningen som i alt for stor grad gjør landet avhengig av russisk energitilførsel.

Jeg synes det var bra at Trump-administrasjonen stilte opp for Israel og flyttet sin ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. USA under Trump har sørget for ny positiv bevegelse i forsøkene på å normalisere den arabiske verdens relasjoner med Israel. Anstrengelsene har gitt synlige og konkrete resultater. Midt-Østen går en fredeligere tid i møte etter hvert som fredsavtaler og samarbeidsavtaler med Israel undertegnes. Terrororganisasjonene som styrer og underkuer befolkningen på Vestbredden og i Gaza ser nå at toget går, til skade for egen befolkning og dens fremtid.

Mennesket Trump

Men så har vi personen Trump, som vil bli stående i historien som en av USAs verste presidenter - en uærlig, falsk, løgnaktig, uanstendig og bøllete person som det skal bli godt å unnvære, både hjemme og ute. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar