onsdag 29. juni 2016

Frekkhetens nådegave

Arbeiderpartiets fremste tåkefyrste og Vingle-Petter, Jonas Gahr Støre, har i en kronikk på NRK (hvor ellers?) hevdet at «Brexit skyldes mislykket høyrepolitikk». Han mener den britiske «høyresiden» har gitt feil svar på grunnleggende spørsmål om eksempelvis arbeidsløshet, dårlig råd og uro over høy innvandring. Videre får han seg til å skrive at Margareth Thatcher «gikk til angrep på» fagforeningene for å svekke dem og redusere fellesskapets ansvar gjennom privatisering. «Det lyktes hun og høyresiden med. Prisen betaler britene – hele Storbritannia – nå.»

Har ikke fått med seg historien
På 1980-tallet var Jonas Gahr Støre i 20-årene (født i 1960), og det er mye han ikke har fått med seg, både den gang og senere. Som NRK-reporter reiste jeg med norske LO-ledere til Storbritannia like før Thatcher moderniserte landet, og jeg refererte fra den britiske fagbevegelsens (TUCs) landsmøter. Jeg kan forsikre at topplederne i norsk LO stilte seg hoderystende til det britiske systemet med oppsplittet fagbevegelse, ville streiker og anarkistisk og syndikalistisk aktivisme over alt. Den engelske nasjonen var «syk», umoderne og regjert av tafatte konservative Labour-politikerne i lomma på Trades Union Council. Det er den usminkede sannhet, og jeg kunne gjerne sitere Tor Aspengren og resten av «LO-sekretariatet» som det het den gang, på dette temaet.

New Labour
Da Tony Blair overtok i Labour og ble statsminister i tiåret 1997-2007, skapte han New Labour, og reverserte ingen av Margareth Thatchers reformer! Han aksepterte endringene i arbeidslivet, privatiseringen, utvidelse av markedsøkonomien, og var på den måten med på å redde Storbritannia fra den totale kollaps. I utdanningspolitikken gjennomførte han og Labour endringer som senere ble en blåkopi av Høyres og senere den rødgrønne regjeringens kunnskapsministre. Det er helt ubegripelig at Arbeiderpartiets leder tør åpenbare så mye mangel på historisk og politisk kunnskap.

«Aksepterer ledighet»
Så får Støre seg til å skrive at Solberg-regjeringen «aksepterer» økende arbeidsledighet og mangel på nye arbeidsplasser, står for usosiale skattekutt, driver en passiv politikk mot sosial dumping og en sentralisering som setter by og land opp mot hverandre. Arbeidsmiljøloven er svekket. Han hevder også at Erna Solberg står for «konfrontasjoner i innvandringspolitikken» og legger mindre vekt på en integreringspolitikk som virker. Dette tøvet kommer selv etter at Støres Arbeiderparti gjennom skatteforlik, flyktningeforlik og integreringsforlik har sluttet seg til den samme politikken. For øvrig var det han selv som igangsatte tsunamien av asylsøkere ved å åpne for 10.000 flere flyktninger til landet.

Virkeligheten en annen
Faktum er at Solberg-regjeringen har satset på kunnskap, innovasjon, forskning og utvikling i en helt annen skala enn i de åtte lange rødgrønne årene. Erna Solberg har sørget for å sette fart i omstillingen i norsk næringsliv, har senket skatt på arbeidende kapital og selskapsbeskatning (som Ap denne våren satte sin signatur under). Den nåværende regjeringen har satt inn kraftfulle og målrettede tiltak mot arbeidsledigheten spesielt på sørvestlandet. Den har satt fart i det grønne skiftet, forsterket velferdsstatens sikkerhetsnett, ført en helsepolitikk som har gitt 56.000 færre pasienter i kø. Den har økt innsatsen på rus- og psykiatrifeltet i forhold til de rødgrønne årene, den har styrket skolehelsetjenesten. Den har satset på tidenes samferdselsløft, ikke minst kollektivtransport. Og dette bare i løpet av to og et halvt år!

Økende press mot Støre?
Hva kan bakgrunnen være for Støres fortegning av historien og virkeligheten? Dårlige meningsmålinger? Det faktum at flere foretrekker Erna enn han som statsminister? Økende press internt for å komme på offensiven, kanskje som følge av gryende tvil om at valget av ham som Arbeiderpartiets leder var klokt og riktig?
Øker forskjellene mellom lag av folket som konsekvens av høyrepolitikk? Nei, både forskjeller og fattigdom i Norge økte mellom 2005 og 2013. Men Solberg-regjeringen har satt i gang reformer som på en målrettet måte skal redusere dem – gjennom skole- og utdanningspolitikk, opprustning av barnehagene med gratis kjernetid for familier med dårlig økonomi, og fremfor alt: jobbskaping. I arbeidslivet får nå flere midlertidig jobb som ender opp i fast ansettelse, fremfor å gå passivt på trygd og dagpenger. Store deler av landet har mangel på arbeidskraft.

Støre må gjerne fortsette å fortegne og fordreie, servere historiske usannheter og drive svartmaling. Som Erna Solberg kommenterte tørt: «Mannen er desperat».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar