søndag 5. juni 2016

De varme somrene før i tiden


En kommentator i Dagsavisen finner det merkelig at «Klimabarometeret», som måler nordmenns holdninger til klimapolitikk og -endringer, melder at klimasaken faller på nordmenns rangering over temaer som er viktigst for oss. Faktisk har TNS Gallup funnet ut at klimaet har gått fra annenplass til fjerdeplass på listen over de viktigste sakene. Bare hver fjerde nordmann mener nå at klima er en av de tre viktigste temaene.
Dagsavisen trøster seg med at stadig flere «bekymrer seg» over klimaendringene. Omtrent halvparten av de spurte mener «politikerne gjør for lite». Dette kan vel ikke stemme? FN har da slått fast at klimaendringer (oppvarming av kloden) er menneskeskapte, og vi må da tro på FN? Vi som ga organisasjonen dens første generalsekretær. Det er vel FN som er verdens håp, ikke sant? Vi kan da ikke mene noe annet enn FN?

Svarer det som er politisk korrekt
Samtidig vet nordmenn inderlig godt at det politisk korrekte er å si at man er bekymret for klimaet. Når meningsmålerne spør, svarer sikkert mange på autopilot at jo, da, selvsagt er klimaendringene farlig for jorda vår.
Det rare er at det er så mange rundt oss i Norge som rapporterer at de ikke merker noe til klimaendringene. Jo, vi har hørt at pol-isen smelter, at det settes varmerekorder og at vi kan forvente en dramatisk heving av havnivået i tiårene fremover. Øyer og byer vil forsvinne i havet. For det regner så mye mer – og dessuten mer intenst – og stormene er villere enn før. Vi ser reportasjer av flom og oversvømmelse, inniblant intens tørke, både her og der i Europa og andre steder. Det går mot undergangen. Her må politikerne vise ansvar og gjøre noe! De må vise handlekraft, bruke sterkere virkemidler, heve klimaavgiftene, få fart i det grønne skiftet, legge ned olje- og gassektoren fortere enn svint!

Kontrære synspunkter
Om og om igjen forsøker kontrære, uavhengige vitenskapsmenn å påpeke at «dette har vi sett før», altså klimaendringer, og det lenge før lufta var stinn av CO2. Der finnes faktisk vitenskapelige institusjoner og miljøer rundt om i hele verden som går i rette med FNs Klimapanel og dets vidløftige utregningsmodeller og fremskrevne scenarier. Det er blitt et kappløp om «sannhet», omdømme og det jeg vil kalle miljøaktivistiske «drittpakker» som skal lukke kjeften på dem som ikke tror på FN. Klimafornektere! Dere som tror at jorda fortsatt er flat som en pannekake: Vekk og bort med dere! Dere bør ikke slippe til i den offentlige debatten, dere ødelegger vårt verdensbilde, vårt klimareligiøse budskap! Vi må ikke tvile! Kirkens eksperter på klima er mobilisert – med «klimamesse» på Svalbard. Du verden for noen eksperter.

Dette har skjedd før
Det viser seg at for mellom 60 og 95 år siden forelå nøyaktig de samme beskrivelsene av høyere temperaturer, is som smelter, isbreer som trekker seg tilbake, arter som «forsvinner» eller trekker mot andre områder – helt der oppe i nord.
En beskrivelse, av flere, er observasjonene som kaptein Martin Ingebrigtsen gjorde i årene før og rundt 1922 (det året frøs ikke farvannene rundt Svalbard ifølge US Weather Bureau). Ingebrigtsen hadde da i 54 år seilt i de østlige arktiske farvann. Han rapporterte at han første gang merket oppvarmingen i sesongen 1918. Etter den tid var det blitt stadig varmere. Områder på land var rett og slett ikke gjenkjennelige sammenlignet med perioden 1868-1917: Mange tidligere landemerker var borte. Der hvor det tidligere var store ismasser, var det fra 1918 og årene fremover morener, ansamlinger av jord og stein. På flere steder hvor det tidligere hadde vært isbreer som strakte seg helt ut i havet, var de nå helt forsvunnet. Den erfarne kapteinen hadde også observert at endringen i temperaturer hadde ført til forandringer i flora og fauna i Arktis. De store hvitfisk-stimene var borte fra fiskegrunnene han tidligere hadde benyttet seg av (Hvitfisk er arter som torsk, hyse, blåkveite, lange, brosme, uer og steinbitt).

Sterk temperaturstigning
Han hadde notert seg at dette året, 1922, bød på store temperaturendringer ved Svalbard: En jevn sommertemperatur på 3 grader Celsius, som var det normale, var endret til 15 grader Celsius. Selv på nordkysten av Svalbard frøs ikke havet denne vinteren. I stedet for hvitfisk og sel dominerte andre fiskeslag: Store sildestimer var kommet i stedet.
Observasjonene ble funnet så oppsiktsvekkende at den amerikanske konsulen i Bergen sendte rapport om forholdene ved Svalbard til utenriksdepartementet i Washington.
Det er et kjent faktum at 20- og 30-årene var en svært varm periode i klimasammenheng – uavhengig av fossil oppvarming av kloden. Det er derfor ikke så merkelig at klimarealister, med vitenskapelig støtte, peker på store, naturlige svingninger i klimaet som hovedårsak til oppvarming. For noen få uker siden ble tørke i deler av Afrika, som antagelig vil bli erstattet av sterk nedbør, forklart med effekten av havstrømmer.

Kampanjejournalistikk


Kampanjejournalistikken på vegne av FN`s klimapanel og grønne partier i store deler av norske og internasjonale medier møter nå motbør gjennom rapporter og observasjoner i andre kanaler. Kanhende er alternativ informasjon, Internet, sosiale medier og deres muligheter for motinformasjon, en av årsakene til Klimabarometerets registrering av endrede holdninger. Det bør ingen gråte over.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar