søndag 20. oktober 2013

Skjeletter ut av skapet

Hva skjuler seg i skuffer og skap etter den rødgrønne regjeringen? Det vil bli avslørt når de nye statsrådene har sittet tilstrekkelig lenge i stolene sine og begynner å få oversikt over den fasktiske situasjonen fedrelandet befinner seg i. Noe vil helt sikkert dukke opp.
   Ett skjelett som ramlet ut allerede før valget, men som nå vokser i størrelse og tyngde, er den manglende satsingen på jernbanen, spesielt hva forebyggende vedlikehold angår. Som følge av et gigantisk etterslep på det siste, slites nå veiene våre – nye såvel som gamle – ned raskere enn noen gang før. Årsak: Jernbanen klarer ikke å ta unna godsmengden som transportørene egentlig ønsker skal gå på bane, ikke vei.

For lave bevilgninger
Ikke bare på grunn av ras, flom og naturlige hindringer, men også takket være lave bevilgninger og en utilstrekkelig satsing på det forebyggende, må både Bergensbanen og Dovrebanen stenges i lange perioder. Tidligere gikk opp mot halvparten av alt gods fra Oslo til Trondheim og Bergen med jernbane. Det er en godsmengde som tilsvarer enorme mengder vogntog på veiene. Men nå går utviklingen gal «vei». Godstogene taper stadig i konkurransen med bilene, 2013 har vært det rene katastrofeåret, melder Aftenposten.
   Direktøren for det som tidligere het NSB Gods (nå CargoNet) sier det er synd at tiltak som skulle styrke statsselskapets godsservice – planen var å gjennomføre tiltakene i 2007 – av Stoltenbergregjeringen ble skjøvet ut til etter 2020. Ikke rart at de rødgrønne hadde «råd til» å gi Nasjonal Transportplan et tilsynelatende løft når man utsetter slike nødvendige tiltak. Vedlikehold fører ikke til snorklipping og glansreportasjer i mediene. «Takk for veistumpen, statsråd» - «takk for dobbeltsporet, minister». Det er gjevere.

Lav status
Norge får nå en svært lav status på det nordiske logistikkbarometeret, som gjelder tilliten vareeierne har til jernbanefrakt. Bare Danmark ligger lavere – men det landet har ingen varetransport på jernbane overhodet! Tidligere har det vært kjent at NSB ikke har klart å skaffe seg nok kapasitet i form av containervogner på grunn av for lave bevilgninger. Nå veltes problemet bokstavelig talt over på veinettet – som heller ikke er mye å skryte av etter åtte år med de rødgrønne.
   Merkostnaden for godsbransjen på grunn av alle stengningene og manglende regularitet ellers beløper seg til over 300 millioner kroner. Ikke rart at de som er avhengig av forutsigbarhet og god regularitet mister tilliten til NSB og Jernbaneverket, og ikke tør gjøre annet enn å satse på veitransport.

Oslotunnel og Fornebu
Som om dette ikke er nok, har de rødgrønne somlet utillatelig med å sette igang planlegging av en ny og nødvendig tunnel under Oslo for å sikre flere tog- og tunnelbanevolumer fri bane. Med andre ord kollektivsatsing. Det helt nødvendige avlastningssporet i form av forbindelsen Fornebu-Oslo var uavklart da Stoltenberg fikk reisepass av velgerne. Nå er heldigvis nye koster satt i sving.

   Forholdet vei-bane er bare ett skjellett som har ramlet ut. Det kommer sikkert flere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar