onsdag 2. desember 2015

Nye klasseskiller i lufta

Der finnes én dimensjon i debatten om Venstres flyseteavgift som er lite påaktet og problematisert: Når det blir dyrere å fly, vil det oppstå nye klasseskiller blant dem som bruker fly. Velstående mennesker og de som flyr på arbeidsgivers regning, kan fortsette å fly som før, de mindre ressurssterke må se langt etter den vel fortjente sydenreisen, besøkene i Europas hovedsteder og turistmål ellers i vår verdensdel, eller besøket hos slekta i USA.
De etablerte nasjonale, ofte statseide, flyselskapene fraktet i sin tid bare «de rike» til destinasjoner i inn- og utland. «De rike» inkluderer businessreisende til viktige nærings- og finansklynger.

Jevner ut klasseskiller
Så kom lavprisselskapene på vingene med nye konsepter og effektive løsninger som førte til mye lavere flybilletter. En flyreise ble en bussreise. Luksustilværelsen om bord ble redusert. Men «alle» har siden hatt råd til å fly. Det som nå skjer etter at Venstre pukket på at en ren fiskalavgift for syns skyld skal kalles miljøavgift, er at lavprisselskapene må revurdere sitt rutemønster og kanskje flytte sine fly ut av land som Norge. Disse selskapene er sterkt prisfølsomme og vil heller benytte sin flåte fra og til land som ikke innfører seteavgift. Ruter blir nedlagt, tilbudene blir begrenset – og prisen øker. Klasseskiller oppstår.
Er 88 kroner bare å kimse av? Nei, ikke for en barnefamilie, eller en liten eller mellomstor bedrift på Vestlandet og Nord-Norge som trenger hyppig kontakt med kunder, oppdragsgivere og marked. De bedriftene som har behov for å fly mye, blir hardest rammet. Siden seteavgiften gjelder både på utreise og retur innenlands begynner vi å snakke om priser som svir. Er det hva norske bedrifter trenger akkurat nå?

Liten klimaeffekt
Det «sosialliberale» Venstre bidrar til nye klasseskiller i lufta. Det bagatelliserer partiet så godt det lar seg gjøre. «Miljøet», «klimaet» er forklaringen. Alt annet er uviktig. Alt som kan sies å verge oss mot «klimakatastrofen» er bra. Kjør på! Vi skal tvinges til å fly mindre, enda luftfarten står for kun 3 prosent av utslipp innenlands.
Når nordmenn blir tvunget til å fly mindre, forsvinner ikke forurensning fra fly. Flymaskinene blir bare flyttet ut av landet til andre ruter og benyttes der på nøyaktig samme måte som før. Forurensningen går ikke ned, den er eksakt som den var globalt. Siden flyreiser er innenfor systemet med internasjonale kvotekjøp og -salg er det desto mer uforståelig at man bruker flybruk som miljøets versting.
Flyindustrien jobber kontinuerlig med å finne mer drivstoffgjerrige alternativer, og nye typer drivstoff som baserer seg på biokomponenter. Det er bare et spørsmål om tid og rimeligere raffinerimetoder før biodrivstoff er konkurransedyktig.

De fattige taper
Færre flyreiser har nok en dimensjon, som tidligere bistandsminister Erik Solheim gjorde klinkende klart for noen år siden: Det er den fattige verden som får unngjelde når turistene uteblir og reiselivsindustrien går på sparebluss. Arbeidsplasser og økonomiske verdier fordufter. Fattige mennesker blir enda fattigere.

Men Venstres talspersoner stråler i seiersrus. De vil helt sikkert fortsette på samme sporet i fremtidige budsjettforhandlinger: presse regjeringen og true med å kaste den om ikke flyseteavgiften og andre kreative avgifter øker enda mer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar