søndag 25. oktober 2015

Rimelig og rettferdig

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre, som de fire partiene ble enige om og undertegnet i Stortinget 30. september 2013, står det på side 4, punkt k:
«Avkortingen av pensjon for gifte og samboende pensjonister reduseres. I perioden (2013-2017) reduseres avkortingen fra 15 til 10 prosent».
   Avtalen er signert av samtlige partiledere og gruppeledere. For Venstre undertegnet Trine Skei Grande og Ola Elvestuen, for KrF Knut Arild Hareide og Dagrun Eriksen.
I henhold til denne avtalen har Solbergregjeringen i statsbudsjettet for 2016 – det nest siste året i regjeringsperioden – foreslått å gjennomføre det de fire partiene forpliktet seg til.

Vingle-Venstre
Da er det mildt sagt oppsiktsvekkende at Vingle-Venstres Trine Skei Grande mumler noe om at forslaget kanskje ikke er riktig prioritering av penger. Det er også ganske merkelig at KrF`s finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen ikke vil uttale seg «før stortingsgruppen har konkludert med hvordan den skal stille seg til forslaget». Enten må de to partiene peke på en mulig utsettelse til 2017, eller så må de åpent og ærlig si fra til velgerne at de er innstilt på å bryte samarbeidsavtalen.
   I så fall: Hva er deres underskrifter verdt under senere forhandlinger? Kan vi stole på Venstre og KrF?

Støttet forslaget
Det hører med til historien at Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i innspurten til valgkampen, etter at forslaget i statsbudsjettet var lekket til offentligheten, sa at han støttet den reduserte avkortingen. Så viser det seg at partiet taler med to tunger – igjen. Den finanspolitiske talskvinnen Marianne Marthinsen mener nå at «man vil se på helheten» og vil heller «gi et løft til dem som har minst». Det er typisk Arbeiderpartiet i opposisjon, og vi skal ikke se bort fra at partileder Støre gjør noe annet enn det han sier.
   Derimot ville det overraske meg mye om partiets fraksjonsleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Dag Terje Andersen, vil skifte standpunkt. Den tidligere stortingspresidenten har rykte på seg for å være ordholden, en til å stole på.

En kampsak
Problemet de rødgrønne står overfor, er at redusert avkorting er en av de store kampsakene til Pensjonistforbundet, et forbund som står Arbeiderpartiet nær. I lange tider har forbundet vært ledet av Ap- eller LO-folk, for tiden er Jan Davidsen leder av forbundet. Han er tidligere sentralstyremedlem i Ap og tidligere leder i Fagforbundet som organiserer offentlig ansatte.
   Han uttalte samme dag statsbudsjettet ble lagt frem: «Pensjonistforbundet har gått inn for å fjerne avkortingen i sitt handlingsprogram ut fra et rettferdighetsprinsipp. Derfor er forslaget fra regjeringen bra.»
   Men taktikkeri-kvinnen Marianne Marthinsen ønsker altså å gå strakt imot Pensjonistforbundet. Hun utfordrer partileder Jonas Gahr Støres standpunkt, og det er duket for et hardt internt oppgjør i landets største parti. Er Arbeiderpartiet til å stole på?

Kampanjejournalistikk
Aftenposten (sosialdemokrati light) har de siste dagene drevet kampanjejournalistikk mot redusert avkorting og trukket inn, gjennom kreative regnestykker, de ulike pensjonistgruppenes formuesklasser, hvilket er helt irrelevant og absurd i denne sammenheng. Her snakker vi om løpende pensjonsinntekt. Under pensjonistforliket ble det begått et overgrep mot pensjonister som lever som ektefeller eller samboere. De får bare 85 prosent av folketrygdens pensjonsytelser utbetalt, en slags kryssubsidiering av enslige og et knefall for det marxistiske prinsippet «fra enhver etter evne til enhver etter behov». Det er dyrere å leve som enslig, derfor skal vi se bort fra hva hver enkelt arbeidstager har innbetalt i pensjonsordningen (del av folketrygden).

Retter opp urimelighet
Nå ønsker regjeringen å rette på noe av det urimelige i at sivilstand ha innflytelse på hvor stor pensjon man skal ha utbetalt. Et standpunkt signert av de fire partiene som står bak Høyre-Frp-regjeringen, støttet av Pensjonistforbundet og positivt omtalt av Arbeiderpartiets leder.

   Det skal bli spennende å se hvem som vinner denne dragkampen, og hvem som svikter, bryter løfter og skifter mening som andre skifter skjorte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar