søndag 26. april 2015

Når kommer omkampen om taxfree?

Arbeiderpartiets helsepolitiske utvalg hadde i sitt opprinnelige forslag til landsmøtet gått inn for at hele taxfree-ordningen på norsk jord og i norske farvann skal forbys så fort det lar seg gjøre. Det er ingen som helst tvil om at dette standpunktet står sterkt i partiets ledelse og at Støre, Giske og Tadjik helst ser at noe rimeligere vin og brennevin får reisepass dit pepper`n gror. Da vil det bli lettere å lokke Kristelig Folkeparti over til sitt eget regjeringsprosjekt. Kanskje Venstre også.
   Slik gikk det ikke, i denne omgang. Det var interessant å følge landsmøtet, studere teksten til endringsforslagene og se det endelige vedtaket. Forbud mot et populært gode virket mektig irriterende på mange vanlige landsmøtedelegater som representerer det virkelige Norge, ikke partidynastiene i hovedstaden. I enkelte partilag var det rene opprørsstemningen. Og deres argumentasjon var god. Partitoppene på sin side tviholdt på alkoholforbudet til det siste og ble reddet av «kompromisset» om at Vinmonopolet skal overta all alkoholholdig omsetning på flyplasser og ferger – dersom Arbeiderpartiet kommer til makten.

Nei til formynderpartiet
Mest tydelig uttrykte Sauda Arbeiderparti det: «Dette vil forflytte innkjøpene til flyplasser i utlandet og på selve flyene. Fortjenesten vil gå til disse private aktørene og svekke Avinor, som igjen vil svekke og true mindre norske flyplasser.» Sauda Ap mente partiet «ikke måtte fremstå som et formynderparti». For her har man ikke folk med seg, og partilaget tror ikke forbud mot taxfreesalg har noen praktisk virkning for alkoholbruken.
   Nordland Arbeiderparti ville ta ut alt snakket om å forby taxfree og i tillegg til Sauda Aps argumentasjon viste man til de klimamessige ulempene ved å laste flyene tyngre enn nødvendig med alkohol. Kroken Ap-lag protesterte mot det helsepolitiske utvalget og ønsket at ordningen skal fortsette: «Ordningen har eksistert i lang tid og brukes av svært mange av landets innbyggere en eller flere ganger pr. år, både ved passering av grenseovergangene med fly, båt eller langs veiene. Det er en ordning som i stort praktiseres internasjonalt etter relativt lik praksis. Videre er det grunn til å tro at en regulert og begrenset adgang til innførsel av taxfree varer bidrar til å redusere omfanget av illegal innførsel av tilsvarende varer (smugling). Årsmøtet er er derfor av den oppfatning at ordningen med tax-free salg må videreføres.»

Vil redusere kvoten
Bergen Arbeiderparti gikk med begeistring inn for å skyve private aktører ut og overlate taxfreesalget til Vinmonopolet samtidig som kvoten på alkohol blir redusert og markedsføringen nedskalert. Nordland Arbeiderparti ville stryke kulepunktet om å oppheve taxfreeordningen, mens Risør Arbeiderparti valgte Vinmonopol-kompromisset. Vestfold Arbeiderparti: «Ap vil at Vinmonopolet tar over Taxfree drifta». Det kan virke som om partiet i fylket også ønsker å redusere kvoten.
Det sto altså strid om taxfree-ordningen skulle fortsette som nå, eller om Vinmonopolet skal overta (med lavere alkoholkvoter). Sikkert er det at Arbeiderpartiets ledende sirkler mener «ordningen på sikt bør avvikles», som det sto i den helsepolitiske utredningen, selv om formuleringen foreløpig er utelatt.
Vestfold Arbeiderparti og de lokale partilagene i fylket gjennomførte i dagene før landsmøtet en propagandaturné der de lovet å opprettholde taxfree-ordningen. Da det kom til stykket valgte de å følge et «kompromiss» som går ut på at det statlige monopolet skal skyve ut private aktører.

Inntil nytt vedtak er fattet
Et landsmøtevedtak er som kjent bare gyldig inntil nytt vedtak er gjort. Jeg tror for min del det bare er et spørsmål om tid før partiledelsen tar en omkamp om taxfree, og at den til syvende og sist blir forbudt, dersom Arbeiderpartiet ser et håp om regjeringsmakt. Kanskje på landsmøtet allerede i 2017. Da gjelder det å smiske for Kristelig Folkeparti for å få den støtten man trenger for et regjeringsprosjekt.
   Vinmonopol-"løsningen" er ingen god løsning. Den vil kreve store og kostbare ombygginger på samtlige flyplasser og ferger fordi alkoholsalget fysisk skal atskilles fra de andre varene. Mange som nå jobber i taxfree-butikkene vil miste jobbene sine fordi Vinmonopolet vil bruke sine egne medarbeidere med krav til grundig opplæring. Alkoholkvotene blir nok mindre.

Usikkerhet for lufthavnene
Verst er usikkerheten alt dette skaper for lufthavnene, blant dem Torp. De kan ikke være sikker på at inntektsgrunnlaget blir opprettholdt og må antagelig redusere driften og investeringene. Riktignok vedtok landsmøtet en luftig formulering om at «inntektene til lufthavnene må videreføres». Hvordan skal det skje? Statlig subsidiering? Høyere Avinor-avgifter? Sikkert er det at Arbeiderpartiet allerede nå med denne formuleringen forutser at taxfree-salget gjennom Vinmonopolet blir lavere enn i dag. Med tilsvarende lavere inntekter for bl.a. Sandefjord Lufthavn.
   Arbeiderpartiet er ikke noe godt valg for velgerne, hverken nasjonalt, i fylkene eller i kommunene..


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar