lørdag 27. september 2014

Glemte sitt publikum

Jonas Gahr Støre feilberegnet sitt publikum da han lanserte ideen om likevel å beholde kontantstøtten for ettåringene – inntil mor eller far finner det for godt å ta imot barnehageplass, eller mens de venter på en ledig plass. Motstanden mot kontantstøtten som begrep og ordning er dypt rotfestet blant såvel menn som kvinner i hans eget parti, og avvikling av kontantstøtten er et viktig punkt i Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram 2013-2017.

Dårlig timing
Tidspunktet for Støres høyttenkning og «nye ideer» var derfor usedvanlig dårlig valgt. Han skulle ha ventet til programprosessen foran neste stortingsvalgperiode var i gang. Men Arbeiderpartiets leder har dårlig tid. Et sidehensyn er jo å forsøke å splitte de borgerlige partiene slik at ett eller flere av dem lar seg lokke over til den røde siden. Så viser det seg at KrF i praksis har vendt fokus bort fra kontantstøtten og i stedet smatter på en ordning der to årlige opptak i barnehager erstatter støtten. Hareide vet inderlig godt at kontantstøttens dager er talte.

De økonomiske konsekvensene
Støre hadde heller ikke satt seg grundig nok inn i de økonomiske konsekvensene for kvinner som beholder kontantstøtten for ettåringer et halvt års tid ekstra. I Dagsavisen dukker nå det ene innlegget etter det andre opp med sterke og godt underbygde protester. Konklusjonen til en kronikør er: «Kontantstøtte er usosialt, kvinneundertrykkende og politisk bakvendt». Begrunnelsen er at kontantstøtte i et ekstra halvår er en særdeles ugunstig ordning for kvinner som fra før har en lavere årsinntekt enn sine menn.

Illsinte innlegg
Kontantstøtten er relativt lav i forhold til hva arbeidsinntekt kunne innbringe, og den er lav i forhold til foreldrepermisjonspenger. «Kontantstøtten er en kvasiløsning som holder kvinner borte fra arbeidslivet, fordi den ikke dekker reelt bortfall av inntekter», heter det fra dem som sender illsinte leserbrev til Arbeiderpartiets hofforgan. Støtteordningen gir ikke opptjening av rettigheter etter folketrygden, og da bidrar ordningen til en «fattiggjøring» av kvinner, som en innsender påpeker. I opptil et halvt år får de en markert lavere inntekt enn de kunne hatt fra arbeidsinntekt. For noen er det veldig viktig at kvinner ikke har lavere inntekt enn sine menn. Det er et likestillingskrav.
   Kort fortalt gir kontantstøtten ikke rett til sykepenger, dagpenger ved ledighet eller foreldrepermisjonspenger. En kvinne som går ut i ulønnet permisjon for å ta seg av barnet sitt, og som kun mottar kontantstøtte for dette, bærer plutselig risikoen for sykdom, arbeidsledighet eller nytt foreldrefravær.

Flere vil raskt tilbake
Utviklingen i de enkelte familiers valg er dessuten i endring. Nå velger flere og flere kvinner å ta ut full lønn i 49 uker i stedet for 59 uker med 80 prosent lønn. Man vil tilbake til arbeidslivet hurtigst mulig.
   Da er det ikke spesielt lurt å ville endre Arbeiderpartiets politikk til å tillate kontantstøtte i opptil et halvt år ekstra.

   Hittil har Jonas Gahr Støre ikke ment noe særlig om så mye. Han åpner mest for høyttekning, vil tenke «nytt», vil løse opp posisjonene. Selv om vi aner at han er i oppbruddsstemning på enkelte saksområder. Det kan være en bra øvelse. Men da må han velge sine ord med større omhu. Hvis ikke utfordrer han sterke krefter i arbeiderrørsla og blir en dalende stjerne. Også på gallup.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar