mandag 29. mars 2021

Vaksinepass - helst i går

Selvsagt bør norske myndigheter, i likhet med andre lands, så raskt som mulig innføre vaksinepass for dem som er vaksinert eller har vært corona-syke og blitt friske igjen. Begrunnelsen er tosidig: for det første vil den personlige friheten bli vesentlig utvidet ved at man kan oppsøke treningssentre, kulturarrangementer og reise uhindret til utvalgte reisemål. Nordmenn vil kunne oppsøke sine fritidshus i Sverige. Mange vil kunne gjenoppta besøk på restaurantene, kafeene eller pubene. Utelivsbransjen skriker etter kunder og gjester! Folk vil altså lettere kunne etterspørre slike goder og tjenester, i inn- eller utland.

For det andre vil denne bevegelsesfriheten og valgfriheten - økt etterspørsel etter varer og særlig tjenester - føre til en raskere økonomisk innhenting av det som gikk tapt i nedstengningsperioden. Økt omsetning og normal økonomisk vekst er en grunnpilar i et markedsøkonomisk system som nordmenn flest, med unntak for noen få politiske og ideologiske uteliggere, fullt ut aksepterer.

Tilbake til normalen

En rask økonomisk innhenting vil gi mange jobber tilbake, flere permitterte kommer i arbeid og oppdemmet kjøpekraft vil slå positivt ut på mange arenaer. Og: Myndighetene vil kunne redusere og til slutt fase ut milliardbevilgningene som har vært nødvendig for å holde samfunnsøkonomien og sysselsettingen oppe. Pasienten kan frakobles kunstig åndedrett.

Der er imidlertid noen snublesteiner på veien mot et normalt liv og et fritt samfunn. I Norge har vi det fenomenet at misunnelsen blant litt for mange er sterkere enn kjønnsdriften. Likhetsevangeliet som går ut på at om ikke alle får, skal ingen få. Tenk hvor ujettferdig det er at noen blir vaksinert først og dermed får et vaksinepass tidligere enn andre! Det blir helt sikkert et tema i debatten som kommer.

"Etiske problemer"

Man vil selvsagt pakke det inn og kalle motstanden og skepsisen for "etiske problemstillinger". Den har vi hørt før. Likevel er det danske vaksinepasset like om hjørnet, og EU er i full gang med å forberede sin variant. Det grønne vaksinepasset i Israel har ført til en normalisering andre lands innbyggere foreløpig bare kan drømme om. Det er bare spørsmål om tid før hele befolkningen i Europa blir tilbudt vaksine. De som av forskjellige grunner nekter å ta vaksinen, får bare ta konsekvensene av sine valg.

Jeg vil i det lengste ikke tro det, men innrømmer at min personlige skepsis til myndigheters motiver og handlingsmønster er stor. Hva om norske ansvarlige myndigheter i disse dager tenker som så: Vi avventer og forhaster oss ikke. For lar vi tilstrekkelig mange nordmenn få vaksinepass, vil de kanskje reise utenlands på ferie i stedet for som i fjor - velge Norgesferie. En forsinket vaksinepassordning kan hjelpe, ja, redde, norske destinasjoner, norske hoteller, norske campingplasser og alt som er forbundet med varer og tjenester rundt disse. Flere nordmenn vil benytte ferien innenlands. Altså skynder vi oss langsomt.

Trenger uansett utenlandske turister

Glemt er den store kapasiteten norsk reiseliv har. Vårt reiseliv er bygget opp for å ta imot utlendinger i langt større volum enn det nordmenn kan fylle. Vi er rett og slett for få her i landet. Det vet alle myndigheter, men som kortsiktig gevinst og hjelpende hånd i et valgår kan de bli fristet til å pense nordmenn inn mot innenlandsferie - ved å forsinke arbeidet med vaksinepass.

I en tid da "internasjonal solidaritet" er et politisk korrekt moteord, vil man likevel være fristet til å tenke nasjonalt og ikke på de millioner arbeidstagere som er knyttet til reiseliv og turisme i Europa og andre land, også i fattige utviklingsland. Norge først!

For bare å ha nevnt det: Jeg og min familie satser på Norgesferie denne sommeren, selv om vi står langt fremme i køen for vaksine.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar