søndag 27. september 2020

Svarteper-spillet i Oslo

 Denne helgen har et ganske ufyselig svarteper-spill utspilt seg i landets hovedstad: Det radikale rødgrønne byrådet med byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i spissen nekter å følge anbefalinger og påbud mot Coronasmitte gitt av Helsedirektoratet fredag kveld. I to døgn har byrådet vegret seg, og byrådslederen sleper beina etter seg og utsetter tøffe, men nødvendige tiltak. Dugnadsånden er fordunstet, byrådet tar ikke ansvar.

Helseministeren viser til de fagmedisinske anbefalingene og presser byrådet. Han ser svært alvorlig på situasjonen. Den "andre bølgen" kan snart være en realitet i Oslo om ikke noe gjøres - raskt. Om nødvendig kan helseminister Høie måtte overkjøre byrådet og innføre nasjonale tiltak. Det har han og regjeringen fullmakt til.

Et svarteper-spill

Det er åpenbart at det er et svarteper-spill på gang. Raymond Johansen og byrådet hans ønsker ikke å gjøre seg upopulære hos befolkningen, spesielt de som gir blaffen i smittevernhensyn men samles og fester videre, både hjemme og på utestedene. Byrådslederen ønsker antagelig at han skal bli overkjørt av Høie slik at han kan vise til de nasjonale tiltakene og på den måten unngå å få "skylda" for begrensningene.

Helsedirektoratets råd og anbefalinger er disse:

Begrensning av private samlinger til fem personer (husstandsmedlemmer kan være flere)

Maksimalgrense for arrangementer: 50 personer

Pålegg om hjemmekontor for alle som kan

Forbud mot arrangementer ved universiteter og videregående skoler som ikke undervisningsrelatert

Styrke etterlevelse (kontroll) av munnbind på offentlig transport i og til/fra Oslo

Intensivert kontroll av serveringssteder (avstand, antibac)

Stans av "innslipp" på utesteder kl. 22 

Vil ikke gjøre seg upopulær

Klare og greie regler som ikke er til å misforstå. Men Raymond Johansen nekter. Han vil antagelig ikke  gjøre seg upopulær i den delen av befolkningen som fortsatt befinner seg i Oslo når mange er dratt på høstferie i uke 40. Det blir en for stor belastning på de gjenværende, mener han, og viser til at det for kort tid siden ble innført restriksjoner. Nå sier han - foreløpig - stopp. "Det er pedagogisk utfordrende" å innføre enda strengere tiltak, sier han.

Ved å nekte å følge rådene fra Helsemyndighetene setter han i realiteten liv og helse på spill. Helseministeren gjør ikke annet enn å videreformidle de faglige rådene. Høie kan bli tvunget til å overkjøre Oslo-myndighetene. Situasjonen er blitt for alvorlig til å la være.

Igjen viser Raymond Johansen at han ikke er "hel ved", men en taktikkeri-politiker - som den øverste sjefen i partiet hans også er.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar